Vedtægter

VEDTÆGTERNE ER SENEST OPDATERET 02.11.2013

§ 1 - Foreningen

Foreningens navn er Parlamentet.dk. Parlamentet.dk hører hjemme på web-siden www.parlamentet.dk.

Foreningen tegnes af formanden, Thomas Huulbæk Andersen.

Foreningen har fysisk adresse i Ryesgade 27, 8000, Aarhus C.

Foreningen er registreret med CVR-nummer 33125240.

§ 2 - Foreningens formål

Parlamentet.dk har til formål at udbrede den politiske forståelse, den politiske interesse og den politiske debat i Danmark.

Foreningen ønsker at give dets brugere direkte indflydelse på Folketingets beslutningsproces.

Foreningens politik tegnes udelukkende af foreningens medlemmer og websitets brugere.

§ 3 - Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes årligt i maj måned.

Der er adgang til generalforsamlingen for alle betalende medlemmer.

Generalforsamlingen kan afholdes digitalt eller ved fysisk fremmøde.

§ 4 - Ændring af vedtægter

Vedtægterne kan ændres af formanden.

§ 5 - Medlemsskab af Parlamentet.dk

Det er gratis at være bruger på websitet Parlamentet.dk.

Brugere kan deltage i afstemninger om lov- og beslutningsforslag på lige vis med betalende medlemmer.

Brugere kan fremsætte forslag i Parlamentet.dk og få forslag fremsat i Folketinget.

Medlemsskab af foreningen Parlamentet.dk beløber sig til 150 kroner årligt.

§ 6 - Ekskludering af et medlem

Formanden kan ekskludere brugere af websitet og medlemmer af foreningen Parlamentet.dk.

§ 7 - Debat i Parlamentet.dk

Alt debat, der foregår på Parlamentet.dk, er reguleret af brugerne.

Debatten i Parlamentet.dk er synlig for alle, men det kræver registreret bruger at debattere.

§ 8 - Forslag

Alle brugere kan fremsætte forslag (lovforslag/beslutningsforslag) på websitet Parlamentet.dk.

For at et forslag kan blive ophøjet til forslag, der skal stilles i Folketinget, kræver det, at tyve brugere støtter forslaget som medstillere.

Forslagstiller og medstillere optræder med deres fulde navn på forslaget.

Forslaget sættes derefter til debat og afstemning på websitet Parlamentet.dk. For at forslaget kan gå videre til Folketinget kræves almindeligt flertal.

§ 9 - § 20 spørgsmål

For at stille § 20 spørgsmål til ministre kræver det, at ti brugere støtter spørgsmålet som medstillere.

Stiller for spørgsmålet og medstillere optræder med deres fulde navn på spørgsmålet.

Spørgsmålet sættes til debat og afstemning på Parlamentet.dk. For at spørgsmålet kan blive stillet til ministre kræves almindeligt flertal.

§ 10 - Afstemninger

Det er ikke muligt at stemme om et forslag/spørgsmål før der er gået 24 timer fra oprettelse.

Det er ikke muligt at se delresultat af afstemninger før afstemningen er afsluttet.

Opretter bestemmer selv, hvornår afstemningen afsluttes. Der kræves dog mindst én uges debat og ved lov- og beslutningsforslag er kravet mindst en måneds debat.

Afstemninger om forslag fra Folketinget følger så vidt muligt Folketingets tidsfrister.

§ 11 - Økonomi

Foreningen skal drives ved medlemsgebyrer, donationer, sponsorater og tildelinger fra fonde.

§ 12 - Opløsning

Foreningen kan kun opløses af formanden.

§ 13 - Aktive brugere

Aktive brugere defineres som brugere eller medlemmer, der

- har været logget ind på Parlamentet.dk mindst fem gange indenfor det sidste halve år

- har skrevet mindst fem indlæg indlæg indenfor det sidste halve år

§ 14 - Bestyrelse

Bestyrelsen består af en formand og fire menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.