Bortfaldet. Dette forslag er afsluttet.

P 12: Forslag til lov om ændring af straffeloven (afskaffelse af blasfemiparagraffen)

STATUS I PARLAMENTET.DK

Bortfaldet

FAKTA OM P 12

Skrevet af: Thomas Huulbæk Titanium

Oprettet: 05.03.2012

Medstillere:
Jakob Pless
Sandra Tjalfe Nielsen
Richardt Radek Larsen
Brian Thygesen
Mark Hulstrøm
Stefan Huulbæk Andersen

Forslaget modtog ikke nok medstillere indenfor tidsrummet og er dermed bortfaldet.

Hvad sker der med forslag på Parlamentet.dk?

I straffeloven foretages følgende ændring:

§ 140 ophæves.

Bemærkninger til forslaget

Paragraffen, der ønskes ophævet, har ordlyden:

§ 140. Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Forslagsstillerne mener ikke, at religionssamfund i Danmark skal nyde en særlig beskyttelse i forhold til ytringsfriheden.

Relevante links

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138671

Privat kladde
05.03.2012
Offentlig kladde
05.03.2012
Afventer medstillere
09.03.2012
Bortfaldet

UDVALGT INDLÆG FOR

Richardt Radek Larsen

Egentligt behøver et så logisk forslag ingen argumentation, men med rettidig omhu kan man komme med et par åbentlyse fordele ved at afskaffe blasfemiparagraffen:

- Vi søger her til lands at behandle hinanden lige og ingen skal være mere lige end andre. Derfor skal ingen behandles anderledes end andre på grund af hvem/hvad de er.

- Ved at fastholde særbehandling uden særlige vægtige grunde siger vi egentligt at vi ikke mener det helt det med en retsstat.

- Hvis vi skal fastholde en særlov, så giver det plads og legitimitet til andre særlove, som kan virke gode når de bliver fremlagt, men som har langt videre konsekvenser end vi regner med.

parlaSpam™
DEBAT (2 INDLÆG)
16. Mar 2012 20:50
Richardt Radek Larsen  
VERIFICERET

Egentligt behøver et så logisk forslag ingen argumentation, men med rettidig omhu kan man komme med et par åbentlyse fordele ved at afskaffe blasfemiparagraffen:

- Vi søger her til lands at behandle hinanden lige og ingen skal være mere lige end andre. Derfor skal ingen behandles anderledes end andre på grund af hvem/hvad de er.

- Ved at fastholde særbehandling uden særlige vægtige grunde siger vi egentligt at vi ikke mener det helt det med en retsstat.

- Hvis vi skal fastholde en særlov, så giver det plads og legitimitet til andre særlove, som kan virke gode når de bliver fremlagt, men som har langt videre konsekvenser end vi regner med.

16. Apr 2012 11:32
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Forslaget bortfaldt desværre, da der ikke nåede at komme nok sponsorer til. Det er kun mig egen skyld - jeg gjorde ikke nok for at gøre opmærksom på det og var på ferie, da det bortfaldt :(

Interesserede kan se på B 60 fra Liberal Alliance, der også indeholder denne afskaffelse - men dog også en del mere!

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?