Bortfaldet. Dette forslag er afsluttet.

P 17: Afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer

STATUS I PARLAMENTET.DK

Bortfaldet

FAKTA OM P 17

Skrevet af: Thomas Huulbæk Titanium

Oprettet: 12.02.2013

Medstillere:
Christoffer Parmo Olesen
John MH Mogensen
Brian Thygesen

Forslaget modtog ikke nok medstillere indenfor tidsrummet og er dermed bortfaldet.

Hvad sker der med forslag på Parlamentet.dk?

I lov om tatovering, jf. lov nr. 194 8. juni 1966, som ændret ved § 8 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

§ 1, stk. 2, ophæves.

Bemærkninger til forslaget

Den omtalte paragraf har ordlyden:

§ 1. Den, der tatoverer en person under 18 år, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der tatoverer en person i hoved, på hals eller på hænder.

Forslaget går på at ophæve stk. 2, da forslagsstillerne ikke mener, at det er statens opgave at lovgive om myndige borgeres frivillige udsmykninger på kroppen.

Den øvrige ordlyd i paragraffen bibeholdes uændret.

Forslaget er en genfremsættelse af P 9 fra 2012, der desværre ikke fik nok medstillere.

Relevante links

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59329

Privat kladde
12.02.2013
Offentlig kladde
12.02.2013
Afventer medstillere
13.03.2013
Bortfaldet

UDVALGT INDLÆG FOR

John MH Mogensen

Jeg mener dette er et godt forslag, da den omtalte paragraf virker baseret på en æstetisk vurdering af tatoveringer på hoved, hals og hænder.

Min støtte er betinget af der ikke findes troværdig forskning der kan dokumentere helbredsmæssige risici ved omtalte tatoveringer.

parlaSpam™
DEBAT (5 INDLÆG)
18. Feb 2013 13:34
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg mener dette er et godt forslag, da den omtalte paragraf virker baseret på en æstetisk vurdering af tatoveringer på hoved, hals og hænder.

Min støtte er betinget af der ikke findes troværdig forskning der kan dokumentere helbredsmæssige risici ved omtalte tatoveringer.

24. Feb 2013 19:17

Jeg støtter bestemt op om forslaget og vil gerne stå til rådighed som medstiller!

Jeg er dog samtidig ny i feltet og jeg vil gerne høre om det er mulighed for at fremstille forslag om strengere krav / kontrol af blæk, renlighed i butillken og lign?

25. Feb 2013 07:39
Medlem
 
VERIFICERET

jeg vil gerne høre om det er mulighed for at fremstille forslag om strengere krav / kontrol af blæk, renlighed i butillken og lign?

Hej Christoffer!

Du kan sagtens fremsætte dine egne forslag som medlem af Parlamentet.dk. Du kan kigge lidt på andre forslag for at få inspiration til formuleringer og den slags, og ellers må du bare skrive og spørge!

smile j

25. Feb 2013 08:10

Jeg takker mange gange!

13. Mar 2013 09:05
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Nu er forslaget i hvert klar til medstillere smile

Christoffer Parmo Olesen: Regeringen har fremsat L 125, som måske minder lidt om det, du efterlyser.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?