Bortfaldet. Dette forslag er afsluttet.

P 9: Forslag til lov om ændring af lov om tatovering (afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer)

STATUS I PARLAMENTET.DK

Bortfaldet

FAKTA OM P 9

Skrevet af: Thomas Huulbæk Titanium

Oprettet: 16.01.2012

Medstillere:
Peter Manniche Riber
Gert Langhoff
Richardt Radek Larsen
Brian Thygesen
Mark Hulstrøm
Stefan Huulbæk Andersen
Thomas Maltha Grønborg-Bendixen

Forslaget modtog ikke nok medstillere indenfor tidsrummet og er dermed bortfaldet.

Hvad sker der med forslag på Parlamentet.dk?

I lov om tatovering, jf. lov nr. 194 8. juni 1966, som ændret ved § 8 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

§ 1, stk. 2, ophæves.

Bemærkninger til forslaget

Den omtalte paragraf har ordlyden:

§ 1. Den, der tatoverer en person under 18 år, straffes med bøde eller hæfte, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. På samme måde straffes den, der tatoverer en person i hoved, på hals eller på hænder.

Forslaget går på at ophæve stk. 2, da forslagsstillerne ikke mener, at det er statens opgave at lovgive om myndige borgeres frivillige udsmykninger på kroppen.

Den øvrige ordlyd i paragraffen bibeholdes uændret.

Relevante links

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59329

Privat kladde
16.01.2012
Offentlig kladde
17.01.2012
Afventer medstillere
17.01.2012
Bortfaldet

UDVALGT INDLÆG FOR

Gert Langhoff

Langsomt opfattende, men ja, så er jeg enig.

parlaSpam™
DEBAT (6 INDLÆG)
17. Jan 2012 11:43

Synes det er et fint forslag.
For mig at se giver det ingen mening at man lovligt kan ind-operere silikone, eller udfører andre (i sammenhæng) meget voldsomme kosmetiske indgreb, mens det er ulovligt at tatoverer på hænderne.

17. Jan 2012 12:43

Børn under 18 skal naturligvis ikke have lov til at få tatoveringer, efter 18 må de for min del gøre som de vil, om de vil male hele krydderen som en dildo be my guest, så både ja og nej, men i denne form klart nej.

17. Jan 2012 13:01
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Gert, det er kun stk. 2 jeg foreslår fjernet - så du er nok enig i forslaget så?

17. Jan 2012 14:39

Langsomt opfattende, men ja, så er jeg enig.

16. Feb 2012 09:01
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Så er der kun 12 timer til at finde de 2 manglende sponsorere - ellers bortfalder forslaget.

24. Feb 2012 09:38
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Forslaget bortfaldt desværre og jeg må overveje, om det skal genfremsættes på et senere tidspunkt.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?