Dette forslag er afsluttet og blev vedtaget 13.08.2012. Forslaget er sendt videre til medlemmer af Folketinget, der ikke har fravalgt at modtage mails fra Parlamentet.dk.

P 16: Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en folkevalgt grundlovskommission

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM P 16

Skrevet af: Thomas Huulbæk Titanium

Oprettet: 10.05.2012

Medstillere:
Anne-Marie Brogaard
Mark Hulstrøm
Rene Vinding Christensen
Jens Emborg
Bente Møller Andersen
Marlene Skau Hansen
Niels Papsø-Stevns
Stefan Huulbæk Andersen
Thomas Maltha Grønborg-Bendixen

Hvad sker der med forslag på Parlamentet.dk?

Folketinget skal nedsætte en grundlovskommission, der sammensættes på baggrund af en folkeafstemning. Kommissionen skal bestå af 25 delegerede og skal komme med et eller flere forslag til en ny grundlov.

Kommissionen har 2 år til at færdiggøre dens arbejde, men må gerne afslutte det tidligere.

Kandidater til kommissionen
For at blive opstillet som kandidat til kommissionen, skal kandidaten sponseres af mindst 50 personer, der har valgret til Folketinget. Alle borgere, der er valgbare til Folketinget, kan opstilles som kandidater.

Hver vælger kan kun sponsere én kandidat.

Afstemningsmetode
Det præferencebaserede valgsystem STV (Single Transferable Vote) skal benyttes til dette valg. Denne valgmetode minimerer antallet af spildte stemmer og giver ofte en mere retvisende repræsentation. I stedet for at afgive én stemme på én kandidat, skal vælgeren rangordne kandidaterne efter præference.

Regeringen skal sørge for, at vælgerne informeres behørigt om kandidater, formål og afstemningsmetode.

Bemærkninger til forslaget

Regeringen har med dens regeringsgrundlag lagt op til, at der skal nedsættes en grundlovskommission. For forslagsstillerne er det vigtigt, at en ny grundlov har den størst mulige legitimitet blandt befolkningen og vi mener derfor, at kommissionen skal sammensættes ved en folkeafstemning.

Det står kommissionen helt frit for, hvilke emner, den vil behandle. Vi har dog - som så mange andre - idéer til, hvad kommissionen bør se på:

- Borgerinitiativ
- Forholdet mellem stat og kirke
- Monarkiets rolle
- Suverænitetsafgivelse
- Sproglige revisioner
- Menneskerettigheder
- Våbenførbarhed
- Krigsdeltagelse

Det er også af vigtighed for os, at kommissionens arbejde foregår i al åbenhed og at den dermed forsøger at inddrage befolkningen i dens arbejde så meget som muligt.

Relevante links

http://www.grundloven.dk/

http://en.wikipedia.org/wiki/Single_transferable_vote

http://www.kosning.is/media/stjornlagathing-2010/Act-on-a-Constitutional-Assembly.pdf

Privat kladde
10.05.2012
Offentlig kladde
10.05.2012
Afventer medstillere
15.05.2012
Debat
14.06.2012
Afstemning start
14.07.2012
Afstemning slut
13.08.2012
parlaSpam™
DEBAT (4 INDLÆG)
15. Maj 2012 16:27
Jens Emborg

Men det allervigtigste er, at en ny grundlov underlægges en UAFHÆNGIG forfatningsdomstol - fordi ellers er grundloven absurd - fordi ellers bestemmer magthaverne alligevel selv - hvis magthaverne selv bestemmer, om et eller andet er grundlovsstridigt (eller om det ikke er det), kan magthaverne bare vurdere hvad pokker de vil - og dét gør de, hvis de har mulighed for det - hvis grundloven tydeligt siger TIL VENSTRE, ikke TIL HØJRE, vurderer magthaverne blot (hvis den ny grundlov ikke er underlagt en uafhængig forfatningsdomstol), at til venstre skal forstås som til højre.

15. Jun 2012 19:25
Mark Hulstrøm

Ang. Grundloven
Grundloven blev sidst ændret i 1953. I 1953 var myndighedsalder 21 år. Det er altså 59 år siden man gav befolkningen tilladelse til at stemme om vores forfatning. 21 år + 59 år = 80 år. Man kan fastslå at kun danskere der mere én 80 år har bestemt hvordan vi skal leve i år 2012. Man kunne ikke vide i 1953 hvordan samfundet har ændret sig.
DERFOR SKAL GRUNDLOVEN TIL AFSTEMNING/GODKENDELSE HVERT 20ÅR.
Dette skal den kommende grundlovskommission implementere i vores kommende grundlov.

Af princip. Er jeg imod monarki. Da jeg mener det er diktatur i nye klæder. Men må erkende at kongehuset er mega mega populært i DK.
Man kunne lavet et nyt demokratisk kompromis som alle kunne blive enige om.
Man kunne vælge regenten for livet. Så kan alle danskere tale om de lever i et ægte demokrati.

14. Jul 2012 22:26
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Afstemningen er nu åben! smile

06. Sep 2012 11:32
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Der er nu gået knap en måned siden forslaget blev sendt til politikerne på Borgen, så det er måske tid til at kigge på besvarelserne. Først er det måske værd at bemærke, at forslaget nok ikke er afsendt på det bedste tidspunkt (midt i sommerferien).

Dansk Folkeparti har udarbejdet et fælles svar i samarbejde med deres politisk-økonomiske konsulent:

Danmarks Riges Grundlov af 1953 danner et fuldt tilstrækkeligt forfatningsretligt grundlag for udøvelsen af samfundets styrende funktioner. Dansk Folkeparti vil derfor værne om den nuværende Grundlov og afviser enhver tanke om at ændre Grundloven. Grundloven er selve fundamentet for det danske folkestyre. Grundloven sikrer ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og alle andre friheder og rettigheder, som danskerne nyder. Grundloven er også garanti for, at der ikke ved simpelt flertal i Folketinget kan afgives suverænitet til mellemfolkelige myndigheder. Grundloven sikrer, at suverænitetsafgivelse kun kan finde sted, hvis det har opbakning af fem sjettedele af Folketingets medlemmer, eller hvis det er vedtaget af almindeligt flertal og efterfølgende godkendt ved et folketingsvalg.

Lisbeth Bech Poulsen (SF) skriver:

Mange tak, det tager jeg med i mit videre arbejde.

Mette Gjerskov (S) skriver:

Tak for din mail vedrørende grundlovskommissionen. Det er et spændende forslag, som vil kunne bidrage til at skabe den diskussion om grundloven, som Danmark har brug for.

Pernille Vigsø Bagge via Lars Brandstrup Nielsen (SF):

Tak for jeres henvendelse til Pernille Vigsø Bagge, der har bedt mig om at svare.

Det er ingen hemmelighed, at vi i SF i mange år har ønsket en revision af grundloven. Både for at få diskussionen om, hvad den danske grundlov i realiteten skal/bør bygge på, men også fordi den nuværende på mange måder er utidssvarende i såvel sprogbrug som indhold.

Som bekendt er det ikke nogen let sag at ændre grundloven, og derfor er der mange overvejelser at gøre sig, før man evt. går i gang med en revision. Jeg tillader mig derfor at sende jeres forslag videre til de af mine kolleger, der vil komme til at arbejde med en kommende grundlovskommission, så de kan bruge det som inspiration.

Jeg skal ikke for nuværende tage stilling til, om borgerinddragelsen bedst sker gennem direkte valg med alle de faldgruber det kan have ift. repræsentativitet osv., men idéen er hermed givet videre til mine kolleger :o)

Jeg vender selvfølgelig tilbage, hvis der kommer yderligere svar.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?