P 18: Forslag til folketingsbeslutning om lovændring vedrørende aflytning og overvågning af danske statsborgere

STATUS I PARLAMENTET.DK

Tilbagetaget

FAKTA OM P 18

Skrevet af: John MH Mogensen

Oprettet: 18.02.2013

Hvad sker der med forslag på Parlamentet.dk?

Folketinget pålægger regeringen at fremlægge lovforslag, der får den virkning, at danske statsborgere der har været under overvågning af den danske stat, automatisk får udleveret al materiale opsamlet vedrørende éns person, samt tilkendt en erstatning, hvis overvågningen bliver afsluttet uden tiltale.

Erstatningen udgør 200,- DKK per dag, og fastsættes efter antallet af påbegyndte kalender dage, overvågningen er foregået.

Overleveringen af materiale skal foregå senest 30 dage efter overvågningen er afsluttet.

Politi, PET og FE kan søge en dommer om udsættelse af udleveringen, såfremt det vurderes at:
1) Udlevering af oplysningerne udgør en umiddelbar fare for andre danske statsborgere.
2) At der som led i efterforskningen af en kriminel handling, er behov for at genoptage overvågningen inden tidsfristen for udlevering af information er udløbet.
3) At der som led i efterforskningen af en kriminel handling, er behov for mere tid for at vurdere om personen skal tiltales for en kriminel handling. 

Såfremt en dommer vurderer at een eller flere af ovenstående vilkår gør sig gældende, kan en udsættelse maksimalt udvide tidsfristen med 30 yderligere dage.

For hver 30. dag tidsfristen bliver udvidet, hæves erstatningen til den overvågede person med 50%.

Hvis tidsfristen er blevet udvidet med ialt 365 dage, skal sagen fremlægges for Højesteret bag lukkede døre, hvor det afgøres om udvidelse af tidsfristen er berettiget.

Bemærkninger til forslaget

Grundlaget for at fremsætte dette forslag, er at sikre at der ikke foregår unødig overvågning af danske statsborgere, ved at afkræve en konsekvens såfremt der ikke var grundlag for overvågningen, samt sikre at overvågning i vid udstrækning ikke kan foregå i hemmelighed.

Privat kladde
18.02.2013
Offentlig kladde
18.02.2013
Afventer medstillere
Debat
Afstemning start
Afstemning slut
parlaSpam™
DEBAT (4 INDLÆG)
19. Feb 2013 08:56
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Spændende forslag. Jeg vil lige tænke lidt over det!

Måske man skulle overveje, at der kun skulle gives erstatning, hvis overvågningen varer mere end x antal dage? Hvad hvis overvågningen afsluttes med tiltale, men personen frifindes?

Det skal nok præciseres, hvad overvågning præcist dækker over. Er socialrådgivernes legen detektiv fx overvågning?

19. Feb 2013 09:32
Medlem
 
VERIFICERET

Det skal nok præciseres, hvad overvågning præcist dækker over.

Rigtig god pointe. Jeg prøver at finde den gældende definition og enten henvise til eller inkludere den. Da jeg skrev kladden, var mit udgangspunkt enhver opsamling og arkivering af persondata reguleret af registerloven.

Måske man skulle overveje, at der kun skulle gives erstatning, hvis overvågningen varer mere end x antal dage?

Det er jeg ikke så vild med. En del af grundlaget for forslaget er, at den økonomiske omkostning ved at overvåge en person er faldet drastisk, og det derfor udfra et cost/benefit synspunkt bedre kan betale sig at overvåge alle Benny Brækjerns 1200 facebook venner, istedet for de 2 hvor der rent faktisk er indicier der peger på deltagelse i kriminel aktivitet. Derfor er det enormt vigtigt at ALLE der bliver udsat for overvågning efterfølgende får besked om det, selvom det kun var i 24 timer/3 dage/eller hvad nu en sådan grænse kunne sættes til.

Hvad hvis overvågningen afsluttes med tiltale, men personen frifindes?

Dette vil jeg mene er tilstrækkeligt dækket af gældende lovgivning mht. klageret og mulighed for erstatningssag. Når der er rejst tiltale har en politi-anklager vurderet at der er tilstrækkelig bevis materiale sikret for at føre en straffesag, og dette mener jeg er en fin “blåstempling” af en eventuel overvågning.

 

23. Aug 2013 09:48
Medlem

Mindre overvågning fører (måske) til lettere spil for terrorrister.

Mere overvågning fører (måske) til et østtysk overvågningssamfund.

Et svært valg at træffe!

Jeg syntes det er godt, hvis det bliver et krav at efterretnings tjenesterne skal undskylde hvis de grundløst har overvåget en borger.

Erstatning syntes jeg dog kun man kan gøre krav på, hvis man kan dokumentere gener ved overvågningen.

27. Aug 2013 08:33
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

For mig personligt, er det et gene nok, at jeg ikke har ret til et privatliv; det i sig selv er egentlig nok gene for mig. Og med de seneste afsløringer må man så småt erkende, at man skal gå til ekstremer for at sikre sig bare nogenlunde - samtidig er det vigtigt at huske på, at seriøse terrorister formentlig forstår at kryptere deres kommunikation behørigt.

Derfor ender vi med, at det overvejende er uskyldige, der overvåges => overvågningssamfund.

Men John: Det er lang tid siden, du skrev forslaget. Skal det tages af bordet eller vil du fortsætte med det?

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?