Bortfaldet. Dette forslag er afsluttet.

P 5: Forslag til folketingsbeslutning om kønsneutral lov om social service (Serviceloven)

STATUS I PARLAMENTET.DK

Bortfaldet

FAKTA OM P 5

Skrevet af: Thomas Huulbæk Titanium

Oprettet: 22.11.2011

Medstillere:
Adam G. Johansen
John MH Mogensen
Gert Langhoff
Richardt Radek Larsen
Ole Schioldan
Nikolaj Skovmann Malkov
Brian Thygesen
Rene Vinding Christensen

Forslaget modtog ikke nok medstillere indenfor tidsrummet og er dermed bortfaldet.

Hvad sker der med forslag på Parlamentet.dk?

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, så lov om social service (Serviceloven) bliver kønsneutral.

Lovforslaget skal bygge på en ændring af § 109 i Serviceloven, så § 109 ikke indeholder bestemmelser målrettet kvinder. Paragraffen bør omtale “personer” i stedet for “kvinder”.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillere mener, at § 109 i Serviceloven er kønsdiskriminerede.

§ 109. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.
Stk. 2. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder.
Stk. 3. Lederen træffer afgørelse om optagelse.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde støtte og vejledning fra en familierådgiver til kvinder med børn på boformer efter denne bestemmelse. Rådgivningen gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og indtil kvinden og børnene er etableret i egen bolig.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter denne bestemmelse. Behandling skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Relevante links

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=136390

Privat kladde
22.11.2011
Offentlig kladde
22.11.2011
Afventer medstillere
26.11.2011
Bortfaldet
parlaSpam™
DEBAT (1 INDLÆG)
29. Dec 2011 14:53
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Forslaget fik desværre ikke nok sponsorer til at komme videre i systemet - der manglede én sponsor! Det er der ikke så meget at gøre ved og man kan selvfølgelig overveje at genfremsætte forslaget på et senere tidspunkt.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?