Bortfaldet. Dette forslag er afsluttet.

P 22: Forslag til folketingsbeslutning om håndtering og aktivering af indsatte i danske fængsler

STATUS I PARLAMENTET.DK

Bortfaldet

FAKTA OM P 22

Skrevet af: Robert Senftleben

Oprettet: 10.07.2014

Medstillere:

Dette forslag mangler 9 medstillere før det kan fremsættes.

Der er endnu ingen medstillere til dette forslag.

Du skal logge ind for at være medstiller.

Hvad sker der med forslag på Parlamentet.dk?

Forslaget går i sin enkelhed ud på, at indsatte i danske fængsler deltager i meningsfyldt, sundt og allemands gavnlig aktivitet. Delagtiggøre dem i aktivitet der kræver stor menneskelig deltagelse. Opgaver der løfter det danske samfunds generelle helbred, når det kommer til natur, ren luft, rent vand, økonomi, forretningsmuligheder og i sidste ende har en positiv indvirken på helbredet af dyr og mennesker. 

- Det kan for eksempel være genopbygning af ødelagte økosystemer; 

træplantning

opdyrkning af jord

- Rengøring af strande, skove, vejkante; 

samle skrald

- Beplatning af offentlige områder, der kun huser græs, med planter og træer der nedsætter CO^2en i vores luft.

- Oprettelse af store økologiske udendørs landbrug, hvor de indsatte skal tage sig af dyr. (Som kan sælges og være med til at skabe økonomi for fængsel, stat og indsatte)

- X

Positiv deltagelse i aktivitet = kortere tid i fængsel

Negativ deltagelse i aktivitet = uændret tid i fængsel

Bemærkninger til forslaget

Hovedbegrundelsen er, at jo mere meningsfyldte liv og tilstande der tilbydes mennesker, jo mere udvikles et menneske. Mange opgaver er dyre for samfundet at løfte fordi de kræver stor menneskelig indsats, og her ville det være muligt at spare på pengene, og få hjælp af mennesker, der vil blive positivt berørt af at deltage i samfundstjenesteligt arbejde. 

Mere tid udenfor fængslets vægge, i blandt natur og planter vil have en positiv og sundhedsstyrkende effekt på de indsatte. Det er bevist at omgangen med planter, træer og selv jord har en positiv, helbredende, effekt på mennesker. - se link

Ved hjælp af uddannelse og oplæring, kan det fordre og styrke den holistiske tankegang hos de indsatte. Formindskning af ego og styrkelse af det helhedsorienterede menneske.

Og igen, delagtiggørelse i meningsfyldt arbejde/aktivitet, fremfor dag ind og dag ud i fængsel vil have en positiv effekt på de indsatte og være med til at resocialiserer dem til livet udenfor fængslet.  

Relevante links

http://www.academia.edu/2968355/A_natural_high_The_positive_effects_of_nature_on_physical_health_and_mental_well-being

Privat kladde
10.07.2014
Offentlig kladde
10.07.2014
Afventer medstillere
Bortfaldet
parlaSpam™
DEBAT (0 INDLÆG)

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?