Dette forslag er afsluttet og blev vedtaget 03.01.2012. Forslaget er sendt videre til medlemmer af Folketinget, der ikke har fravalgt at modtage mails fra Parlamentet.dk.

P 4: Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om valg til Folketinget

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM P 4

Skrevet af: Thomas Huulbæk Titanium

Oprettet: 04.10.2011

Medstillere:
Jakob Ravnholt Schmidt
Allan Byth Lund
John MH Mogensen
Claus R. Frandsen
Gert Langhoff
Richardt Radek Larsen
Brian Thygesen
Mark Hulstrøm
Jens Emborg

Hvad sker der med forslag på Parlamentet.dk?

Folketinget pålægger regeringen at ændre lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), så det bliver muligt for nye partier at indsamle det fornødne antal vælgererklæringer digitalt ved brug af det offentliges digitale signatur, NemID.

Samtidig pålægges det Økonomi- og Indenrigsministeriet at stille et sådant system til rådighed for godkendte partier, så de ikke skal betale DanID for indsamlingen af vælgererklæringer.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillere mener, at det nuværende system til indsamling af vælgererklæringer har følgende konkrete uhensigtsmæssigheder:

1) Det koster store beløb at få indsamlet det nødvendige antal vælgererklæringer. Det kan ikke være et folkestyres hensigt, at borgernes demokratiske indsats afhænger af deres rådighedsbeløb. Det estimeres, at en opstillingsberettigelse mindst beløber sig til kr. 200.000 alene til papir og porto.

2) Det gøres gældende, at der er stort administrativt ressourcespild ved indsamling af fysiske vælgererklæringer. Selv om en opstilling kræver omkring 20.000 underskrevne vælgererklæringer, så skal der i praksis indsamles et langt større antal, da der både er spild hos borgere og kommuner. Der kan være tale om forkert udfyldte erklæringer fra borgers eller kommunes side.

3) Allerede indvalgte partier tilgodeses uforholdsmæssigt meget i den demokratiske proces.

Reglerne om indsamling af vælgererklæringer blev strammet en del op i 1989 (L 168) “[...] således at der kræves en selvstændig, aktiv handling fra den, der ønsker at deltage i en partianmeldelse.”

Det skete på baggrund af, at en del opstillede partier ikke fik et antal stemmer ved folketingsvalg svarende til antallet af vælgererklæringer. Derfor var der et ønske om, at vælgerne virkelig “skulle mene det” og derfor foretage sig noget aktivt.

Forslagsstillere mener, at dette hensyn stadig kan gøres gældende ved brug af digital signatur, hvis hensynet overhovedet stadig er relevant. Der kan for eksempel stilles større krav til antallet af vælgererklæringer - kravet er i gældende lovgivning 1/175 af samtlige gyldige stemmer afgivet ved sidste folketingsvalg. Dette kan eventuelt opskrives til 2/175. Alternativt kan vælgeren per e-mail blive bedt om at verificere sin underskrift på vælgererklæringen et vist tidsrum efter første signering.

Relevante links

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=135719

http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19881/lovforslag_oversigtsformat/L168.htm

Privat kladde
04.10.2011
Offentlig kladde
Afventer medstillere
13.10.2011
Debat
04.11.2011
Afstemning start
04.12.2011
Afstemning slut
03.01.2012

UDVALGT INDLÆG FOR

Thomas Huulbæk Titanium

Mine argumenter er allerede opridset i selve forslaget, men jeg ville gerne høre gode argumenter imod forslagets vedtagelse.

parlaSpam™
DEBAT (10 INDLÆG)
08. Nov 2011 21:06
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Mine argumenter er allerede opridset i selve forslaget, men jeg ville gerne høre gode argumenter imod forslagets vedtagelse.

05. Dec 2011 09:40
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Der lader ikke til, at der blandt brugere og medlemmer er så mange argumenter imod forslaget… Afstemningen er nu åben og jeg håber på det bedste.

05. Jan 2012 08:31
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Forslaget blev vedtaget med 10 stemmer for og 1 imod. Forslaget blev sendt til 170 medlemmer af Folketinget.

Per Clausen fra Enhedslisten er positivt stemt overfor forslaget:

Jeg synes, det lyder fornuftigt og vil tage det op i vores folketingsgruppe.

09. Jan 2012 09:31
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Flere ser nu ud til at være positivt stemt efter Vestagers udtalelser.

09. Jan 2012 09:36
Jens Emborg

Nærlæs Vestagers udtalelser

09. Jan 2012 09:46
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Ja, jeg har nærlæst - hvad tænker du på Jens?

10. Jan 2012 09:26
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Derimod er Lars Barfoeds udtalelser uforståelige:

Jeg er selvfølgelig meget åben over for at effektivisere processen. Vi skal bare være opmærksomme på, at der kan være et retssikkerhedsmæssigt problem i det. For hvis man skal kunne sidde hjemme ved computeren og skrive under på, at et parti skal opstilles, hvilke muligheder er der så for at lægge pres på familiemedlemmer og andre, når man sidder der ved computeren. Og hvilke muligheder er der for at manipulere. Det skal nøje gennemtænkes.

Det er absurd. Hvori består forskellen i det, og så en mand der printer en vælgererklæring ud til sin kone og tvinger hende til at skrive under? Samtidig er det et ikke-eksisterende problem, som nogle politikere insisterer på at fremhæve - ikke overraskende K i dette tilfælde; det ukurante parti.

10. Jan 2012 14:27
Mark Hulstrøm

Alle de politikere der er i vores folketing, vil finde alle mulige problemstillinger der ikke er gangbare. Retssikkerheds internetsvindel mediernes magt og sikkert flere. Reaktionære er de fleste af dem, de er jo loyale overfor deres partis principprogram. 
Optionen er kun tilhænger at DD så længe de er i option. Men kommer de til magten så er de modstander. Det skal vi tage højde for, os der er tilhængere af DD.

29. Mar 2012 13:57
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Der er kommet svar fra Margrethe Vestager - se vedhæftede PDF.

29. Mar 2012 14:32
Mark Hulstrøm

Ja det var den tilbagemelding. Nu går der flere år inden der sker mere. Men vi skal minde hende om det hver tredie månede.
Jeg læste en link fra Jacob Simonsen. Når et parti er i regering så er de ikke motiveret til at ændre loven. Det er altid de partier der er i oposition..
Det er ligefør jeg bliver radikal hvis hun ændre loven.

k

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?