Bortfaldet. Dette forslag er afsluttet.

P 19: Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om valg til folketinget

STATUS I PARLAMENTET.DK

Bortfaldet

FAKTA OM P 19

Skrevet af: Lars J. Kristensen

Oprettet: 02.11.2013

Medstillere:

Dette forslag mangler 9 medstillere før det kan fremsættes.

Der er endnu ingen medstillere til dette forslag.

Du skal logge ind for at være medstiller.

Hvad sker der med forslag på Parlamentet.dk?

Folketinget pålægger regeringen at ændre lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), da den er i strid med følgende §§ i Grundloven.

§ 29,stk. 1 Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og nået den i stk. 2. omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort.

§ 31,stk. 1 Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg.

§ 31,stk. 2 De nærmere regler for valgrettens udøvelse gives ved valgloven, der til sikring af en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne fastsætter valgmåden, herunder hvorvidt forholdstalsvalgsmåden skal føres igennem i eller uden forbindelse med valg i enkeltmandskredse.

§ 83 Enhver i lovgivningen til adel, titel og rang knyttet forret er afskaffet.

Bemærkninger til forslaget

Når valgloven berettiger vælgerforeninger (partier) at deltage ved folketingsvalg som værende valgobjekter, strider valgloven mod Grl. § 31,stk. 1, som klart og tydeligt definerer, hvem og hvad der har valgret og dermed ret til deltagelse ved folketingsvalg som værende valgobjekter, hvor ud for en vælger kan afsætte sit kryds.

Når valgloven giver mulighed for at flytte stemmer fra en kandidat til en anden og overførsel af stemmer fra ikke gyldige valgobjekter j.fr. Grl. § 29,stk 1, til en kandidat, strider valgloven mod Grl. § 31,stk. 1 der klart og tydeligt definerer, at valg af folketingsmedlemmer skal ske direkte. Et direkte valg af et folketingsmedlem kan ikke ske, når der flyttes stemmer fra en kandidat til en anden eller når der overføres stemmer fra ikke gyldige valgobjekter til en kandidat.

Når valgloven skal sikre en ligelig repræsentation af de forskellige anskuelser blandt vælgerne j.fr. Grl. § 31,stk. 2, kan valgloven ikke lade ikke valgberettigede valgobjekter j.fr. Grl. § 29,stk. 1 deltage ved valg til folketinget, hvor stemmer afgives på det ikke valgbare valgobjekt overføres til en kandidat og derved gør et valg af et folketingsmedlem til et ikke direkte valg af et folketingsmedlem j.fr. Grl. § 31,stk. 1. er valgloven i strid med Grundlovens § 31,stk. 2.

Når valgloven giver vælgerforeningers (partiers) Grundlovstridige valgte repræsentanter forret til 40 pladser i folketinger, ved hjælp af de 40 tillægsmandater, da er valgloven i strid med Grundloven § 83, der klart og tydeligt definerer at forret i lovgivningen til adel, titel og rang er afskaffet.

Relevante links

http://www.grundloven.dk/

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123466#K3

Privat kladde
02.11.2013
Offentlig kladde
02.11.2013
Afventer medstillere
Bortfaldet

UDVALGT INDLÆG IMOD

David Udsen

Grundloven er problemet, ikke Folketingsvalgloven.  Forslaget her vil betyde vi får et system som i Storbritannien hvor op til 70% af stemmerne er spildte, da stemmer i en valgkreds for en kandidat der ikke vinder, ikke kan bruges ellers i landet.  Lige nu betyder det at parti som Scottish National Party (SNP) som står til at få omkring 4% af alle stemmerne, kan se sig berettiget til 40 mandater i underhuset,[1] i modsætning til et parti som United Kingdom Independence Party (UKIP) som ofte får 15-20% af stemmerne i meningsmålinger, kun kan se sig berettiget til 1 mandat i underhuset.[1]  Direkte valg betyder at mange stemmer går tabt.

Forslaget indeholder intet om ophævelse af valgkredse, så jeg antager de bliver bibeholdt, og derfor kommer det til at ligne det forældede valgsystem de har i Storbritannien.  Jeg er derfor imod forslaget, da repræsentationen af danskerne vil blive dårligere i Folketinget, præcis som den er i det britiske underhus.  Jeg støtter dog en ændring af Grundloven til at reflektere dette, men som Hr. Huulbæk Andersen er inde på, så er der egentligt ikke grund til dette.  Ingen over eller ved siden af Folketinget.

[1] Se valgforudsigelse her: http://fivethirtyeight.com/interactives/uk-general-election-predictions/

parlaSpam™
DEBAT (4 INDLÆG)
04. Nov 2013 09:09
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Interessant forslag; tror lige, jeg skal bruge lidt tid til at at sætte mig ind i det, hvorefter jeg vender tilbage med kommentarer.

08. Nov 2013 11:28
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg vil med det samme tilkendegive, at jeg er enig i grundidéen i forslaget: Det er grundlæggende forkert at give visse konstruktioner fordele ved folketingsvalg som beskrevet i 3. kapitel af folketingsvalgloven. Jeg har til gengæld svært ved at se, om man ville kunne vinde et eventuelt juridisk slag - grundloven er meget svævende i forhold til sit udtryk.

Jeg går ud fra, at forslagets formål er, at alle stemmer er personlige og derfor skal alle kandidater til et valg anmelde deres kandidatur som beskrevet i kapitel 6 - altså, “anbefales af mindst 150 og højst 200 af opstillingskredsens vælgere som stillere.”

Personligt har jeg intet imod at alle stemmer skulle være personlige, fordi det er personen, der stemmer på mine vegne i Folketinget (og ikke partiet), men jeg kunne godt være bange for, at det ville gøre det mere uoverskueligt for vælgeren. Men den pris er jeg villig til at betale, fordi mangfoldigheden stiger og dermed også repræsentationen. I hvert fald i teorien; partierne vil stadig eksistere og kandidaterne vil stadig gøre opmærksom på deres tilhørsforhold - og stadig afgive sin stemmeret i Folketinget til partiet.

Men jeg støtter forslaget!

05. Apr 2015 08:07

Grundloven er problemet, ikke Folketingsvalgloven.  Forslaget her vil betyde vi får et system som i Storbritannien hvor op til 70% af stemmerne er spildte, da stemmer i en valgkreds for en kandidat der ikke vinder, ikke kan bruges ellers i landet.  Lige nu betyder det at parti som Scottish National Party (SNP) som står til at få omkring 4% af alle stemmerne, kan se sig berettiget til 40 mandater i underhuset,[1] i modsætning til et parti som United Kingdom Independence Party (UKIP) som ofte får 15-20% af stemmerne i meningsmålinger, kun kan se sig berettiget til 1 mandat i underhuset.[1]  Direkte valg betyder at mange stemmer går tabt.

Forslaget indeholder intet om ophævelse af valgkredse, så jeg antager de bliver bibeholdt, og derfor kommer det til at ligne det forældede valgsystem de har i Storbritannien.  Jeg er derfor imod forslaget, da repræsentationen af danskerne vil blive dårligere i Folketinget, præcis som den er i det britiske underhus.  Jeg støtter dog en ændring af Grundloven til at reflektere dette, men som Hr. Huulbæk Andersen er inde på, så er der egentligt ikke grund til dette.  Ingen over eller ved siden af Folketinget.

[1] Se valgforudsigelse her: http://fivethirtyeight.com/interactives/uk-general-election-predictions/

10. Apr 2015 11:31
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Grundloven er problemet, ikke Folketingsvalgloven.  Forslaget her vil betyde vi får et system som i Storbritannien hvor op til 70% af stemmerne er spildte, da stemmer i en valgkreds for en kandidat der ikke vinder, ikke kan bruges ellers i landet.

Enig. Men det kunne man eventuelt fikse, ved at lave prioriterede valg i stedet for. Så hvis førsteprioriteten ikke kommer ind, så gå stemmen videre til andenprioriteten og så videre.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?