L 13: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning og forskellige andre love. (Digital annoncering, obligatorisk sigital kommunikation, afskæring af klageadgang m.v.).

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
600
ID / NAVNSTEMME
1646FOR
1647FOR
EMSUCDKSJTFOR
G6GPNHCGLWFOR
GPDSEARNTEFOR
JCYHHM7XTDFOR