L 168: Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Databeskyttelse af visse personoplysninger indsamlet i forbindelse med patientbehandling).

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
101
ID / NAVNSTEMME
6DFTSDY6GQFOR
DXEFD6DFTHBLANKT