L 142: Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven. (Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat).

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
102
ID / NAVNSTEMME
DAMNCQYFCABLANKT
VQHDAYQQRHBLANKT
YXHTVJW4Y7FOR