L 108: Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til nedrivning af hele afdelinger).

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
111
ID / NAVNSTEMME
HAPJY4AHKEIMOD
LNEG7AXYKVFOR
VEKUHFFHCUBLANKT