L 134: Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.).

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
221
ID / NAVNSTEMME
ACDVUWLX7EFOR
JVYVM3Y3E3IMOD
TPJXYRQY4NBLANKT
WJMPE6DHAFFOR
YKMV3DCQNDIMOD