L 105: Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2013.

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
212
ID / NAVNSTEMME
CQQGQJGPQUBLANKT
KCHXNVWNAYIMOD
LAMWWKAQYMBLANKT
NUTPALT3LHFOR
TTLK3XFNYLFOR