L 125: Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer, lov om miljøbeskyttelse. (Flytning af myndighedskompetence fra kommunalbestyrelsen til henholdsvis staten og regionsrådet, som opfølgning på evaluering af kommunalreformen).

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
112
ID / NAVNSTEMME
DFGF3QWY3HBLANKT
EXSGFGEVXAIMOD
KGKVEFULHWFOR
Q7AXYHFVWFBLANKT