L 121: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love. (Implementering af EU’s energieffektivitetsdirektiv m.v.).

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
211
ID / NAVNSTEMME
ETDSYDCN7VFOR
KLMCR7RPPAIMOD
RQUUCLQMYFBLANKT
TCXVHPGNPRFOR