L 160: Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Kriminalpræventive sociale indsatser).

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
200
ID / NAVNSTEMME
QMEAQMNEEUFOR
WGKQPVNENMFOR