L 113: Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker).

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
240
ID / NAVNSTEMME
3FNWXVKNGCIMOD
GNETGCVKL6IMOD
JEDLU3YTKFIMOD
KNYGCM6XYMIMOD
R64XJTLVENFOR
ST4NKCFQYGFOR