L 151: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven) og lov om ansvaret for og styringen af den aktivebeskæftigelsesindsats. (Mindre intensiv indsats, udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaver m.v.).

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
300
ID / NAVNSTEMME
GVFMPPVTWJFOR
TYPKVRYNCCFOR
XP3AJMLNQ9FOR