L 156: Forslag til lov om ophævelse af lov om Oprettelse af et Embede som Auditør ved Statsbanerne.

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
101
ID / NAVNSTEMME
QPNLECE7AAFOR
YTEFENRACDBLANKT