L 140: Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.(Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særligt dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn m.v.).

Dette er det detaljerede afstemningsresultat for forslaget. Selve afstemningen er anonym - medmindre du aktivt valgte andet - men du kan verificere at din stemme er talt rigtigt med, hvis du har gemt dit afstemningsnummer. Vi har ikke nummeret tilknyttet dig og du fik det, da du afgav din stemme.

FORIMODBLANKT
201
ID / NAVNSTEMME
F9CULLXCEXBLANKT
VPDDWA39VQFOR
YQUPTFLQDEFOR