John MH Mogensen

Medlem VERIFICERET
Oprettet 24. Juni, 2011

SEND PRIVAT BESKED

John MH Mogensen har i alt forfattet 24 indlæg på Parlamentet.dk og sponsoreret 3 forslag.

Seneste indlæg

Forslag til folketingsbeslutning om lovændring vedrørende aflytning og overvågning af danske statsbo
Folketinget pålægger regeringen at fremlægge lovforslag, der får den virkning, at danske statsborgere der har været under overvågning af den danske stat, automatisk får udleveret al materiale opsamlet vedrørende éns person, samt tilkendt en erstatning, hvis overvågningen bliver afsluttet uden tiltale. Erstatningen udgør 200,- DKK per dag, og fastsættes efter…
Forslag til folketingsbeslutning om lovændring vedrørende indsættelse af danske tropper i udlandet
Folketinget pålægger regeringen at fremlægge lovforslag, der får den virkning, at danske militære enheder ikke kan sendes på opgave i udlandet uden en folkeafstemning der viser et flertal for dette. Udlandet er defineret som alle områder udenfor Dansk suverænitet. Undtagelser er: 1) Militære øvelser organiseret af NATO medlemslande. 2) Humanitære…

Seneste kommentarer

Afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer
jeg vil gerne høre om det er mulighed for at fremstille forslag om strengere krav / kontrol af blæk, renlighed i butillken og lign? Hej Christoffer! Du kan sagtens fremsætte dine egne forslag som medlem af Parlamentet.dk. Du kan kigge lidt på andre forslag for at få inspiration til formuleringer…
Forslag til folketingsbeslutning om lovændring vedrørende aflytning og overvågning af danske statsbo
Det skal nok præciseres, hvad overvågning præcist dækker over. Rigtig god pointe. Jeg prøver at finde den gældende definition og enten henvise til eller inkludere den. Da jeg skrev kladden, var mit udgangspunkt enhver opsamling og arkivering af persondata reguleret af registerloven. Måske man skulle overveje, at der kun skulle…
Afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer
Jeg mener dette er et godt forslag, da den omtalte paragraf virker baseret på en æstetisk vurdering af tatoveringer på hoved, hals og hænder. Min støtte er betinget af der ikke findes troværdig forskning der kan dokumentere helbredsmæssige risici ved omtalte tatoveringer.
Forslag fra borgerne til politikerne - en kort status
Thomas, Er det muligt at poste en mail-header fra den/de mail(s) du har sendt til Pernille? Mest for at hjælpe hendes kontor med at finde et muligt “hul” i deres system. J
Forslag til folketingsbeslutning om lovændring vedrørende indsættelse af danske tropper i udlandet
På en måde er det en ligeså vigtig del af et direkte deliberativt demokrati, at alle borger initierede forslag ikke nødvendigvis kvalificerer sig til afstemning. Men jeg forsøger nok igen en anden gang, hvor den nuværende debat er blevet taget ad notam.

Medstiller af forslag

Afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer
I lov om tatovering, jf. lov nr. 194 8. juni 1966, som ændret ved § 8 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring: § 1, stk. 2, ophæves.
Forslag til folketingsbeslutning om kønsneutral lov om social service (Serviceloven)
Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, så lov om social service (Serviceloven) bliver kønsneutral. Lovforslaget skal bygge på en ændring af § 109 i Serviceloven, så § 109 ikke indeholder bestemmelser målrettet kvinder. Paragraffen bør omtale “personer” i stedet for “kvinder”.
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget pålægger regeringen at ændre lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), så det bliver muligt for nye partier at indsamle det fornødne antal vælgererklæringer digitalt ved brug af det offentliges digitale signatur, NemID. Samtidig pålægges det Økonomi- og Indenrigsministeriet at stille et sådant system til rådighed for godkendte partier, så…