Knud Jørgen Larsen

Oprettet 17. November, 2014

pensionist

SEND PRIVAT BESKED

Knud Jørgen Larsen har i alt forfattet 14 indlæg på Parlamentet.dk .

Seneste indlæg

Brugeren har ikke skrevet nogen indlæg...

Seneste kommentarer

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af hjemm
Dette er alt for småt og slet ikke noget der retter op på retssikkerheden. - Der skal være fradrag for udgifter til sagsbehandling i skattesager også for virksomheder. - Den omvendte bevisbyrde skal fjernes - Trusler som f.eks standard frasen : “Hvis du ikke sender oplysningerne, vil vi fastsætte indtægten…
Forslag til lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel.
En forsimplet lov uden definition af fare. Denne lov forsimpler forholdene omkring El sikkerhed på det groveste. Fare er ikke defineret, hvad i alverden menes der med det. Alt kan jo puttes ind under en så tom floskel. Dette er ikke karakteristisk for det gennemregulerede område som El udstyr og…
Forslag til folketingsbeslutning om fastfrysning af grundskylden i kroner og øre og statens overtage
2013 Ejendomsbeskatning en farce og en tragedie Se Højesterets afgørelse nedenfor 2011 vedrørende manglende fradrag for forbedringer Det burde ikke have forbigået mange, at verden og herunder Danmark har været igennem en bolig boble, dvs. værdiansættelsen af boliger har været stærkt overvurderet - omkring 40% - over den almindelig udvikling…
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedssk
Exit beskatning med ‘forrentning’. Dette er ikke acceptabelt. Danmark pålægger skatter fiktivt og ønsker deraf t beregne renter. EU har for længst bestridt denne praksis, og det er derfor fup og fidus at indføre en sådan regel. Der skal selvfølgelig ikke opkræves renter af et ikke forfaldent beløb (gevinst). se…
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedssk
Exit beskatning med ‘forrentning’. Dette er ikke acceptabelt. Danmark pålægger skatter fiktivt og ønsker deraf t beregne renter. EU har for længst bestridt denne praksis, og det er derfor fup og fidus at indføre en sådan regel. Der skal selvfølgelig ikke opkræves renter af et ikke forfaldent beløb (gevinst). se…