Gert Langhoff

Oprettet 28. Marts, 2011

SEND PRIVAT BESKED

Gert Langhoff har i alt forfattet 28 indlæg på Parlamentet.dk og sponsoreret 3 forslag.

Seneste indlæg

Brugeren har ikke skrevet nogen indlæg...

Seneste kommentarer

Forslag til lom om ændring af lov om tatovering (afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer)
Børn under 18 skal naturligvis ikke have lov til at få tatoveringer, efter 18 må de for min del gøre som de vil, om de vil male hele krydderen som en dildo be my guest, så både ja og nej, men i denne form klart nej.
Forslag til folketingsbeslutning om lovændring vedrørende indsættelse af danske tropper i udlandet
Det er også et omdiskuteret emne, men Irak havde rigeligt med interesser i andre terrororganisationer, hvis det er det du søger: http://www.reasons-for-war-with-iraq.info/#Connections_between_Iraq_and_Al-Qaeda Den sidste krig, Libyen var jo heller ikke direkte for at forsvare DK, men der var jo nogle mennesker der var i nød og vi valgte at deltage…
Forslag til folketingsbeslutning om lovændring vedrørende indsættelse af danske tropper i udlandet
Min vurdering er det at Amerikanerne havde rigeligt af grund til at gå i krig, med eller uden masseødelæggelsesvæben, feks støtten til al queda, som jeg skrev ovenfor.

Medstiller af forslag

Forslag til lom om ændring af lov om tatovering (afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer)
I lov om tatovering, jf. lov nr. 194 8. juni 1966, som ændret ved § 8 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring: § 1, stk. 2, ophæves.
Forslag til folketingsbeslutning om kønsneutral lov om social service (Serviceloven)
Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, så lov om social service (Serviceloven) bliver kønsneutral. Lovforslaget skal bygge på en ændring af § 109 i Serviceloven, så § 109 ikke indeholder bestemmelser målrettet kvinder. Paragraffen bør omtale “personer” i stedet for “kvinder”.
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget pålægger regeringen at ændre lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), så det bliver muligt for nye partier at indsamle det fornødne antal vælgererklæringer digitalt ved brug af det offentliges digitale signatur, NemID. Samtidig pålægges det Økonomi- og Indenrigsministeriet at stille et sådant system til rådighed for godkendte partier, så…