Ayse Ozupek

Frivillig medarbejder
Oprettet 18. December, 2013

SEND PRIVAT BESKED

Ayse Ozupek har i alt forfattet 13 indlæg på Parlamentet.dk .

Seneste indlæg

Øget social retsikkerhed RESUMÈ
Forslaget handler om at forhindre kommuner i at spekulere i den økonomiske gevinst ved at fratage eller nedsætte hjælpen til borgere med handicap, UDEN at der er tale om en funktionsforbedring, ved at forslå, at sager vedrørende borgere med handicap skal have opsættende virkning. I øjeblikket kan kommunerne iværksætte en…
Afskaffelse af arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) RESUMÈ
Forslagstillerne foreslår at arbejdsgivergodtgørelse for 1.,2. og 3. ledighedsdag afskaffes for ansættelser på mindre end 3 måneder og aller helst helt afskaffes. Baggrunden for forslaget er, at med de ekstra udgifter virksomhederne stilles overfor ved at ansætte folk i kortere perioder, bebyrdes virksomhederne og bliver mindre fleksible. Især vikarbureauer er…
Strømlining af udvisningsreglerne med EUs bestemmelser RESUMÈ
Lovforslaget søger at harmonisere udlændingeloven, så den er i tråd med udsendelsesdirektivet.I grove træk går forslaget ud på, at i stedet for at afvise udlændinge indtil 3 måneder efter deres indrejse, bør man kunne udvise dem. Ved administrative udvisninger foreslås det, at når udlændinge bliver udvist, fordi de udgør en…
Byggelovens dispensationsbestemmelse samt lovteknisk ændring RESUMÈ
Lovforslaget handler om dels en ændring i byggelovens dispensationsbestemmelser ift kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund og dels en præcisering af arbejder, der er omfattet af byggeloven. Gennem ændringen vil kommunerne alene kunne dispensere efter den særlige dispensationsbestemmelse i byggeloven. Forslaget giver samtidig hjemmel til at fastsætte de…
Grøn byfornyelse og energirenovering for private udlejere RESUMÈ
Som led i regeringens energipolitik for 2020 forsøger lovgiver med lovforslaget at øge private udlejeres incitament til at energirenovere deres ejendomme. Samlet set handler det om 6 overordnede ændringer: 1- Udlejeres incitament til at foranstaltige energisparende tiltag styrkes gennem en valgfri ordning, hvor der bliver mulighed for at forhøje lejen…

Seneste kommentarer

Danske dagpengeregler til EU-/EØS-borgere
Det er ikke helt korrekt, at beslutningsforslaget stiler mod, at EØSborgere skal arbejde i Danmark som et kriterie - de kan for så vidt også arbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, så længe de er tilknyttet en dansk a-kasse…