Kristina Jørgensen

Frivillig medarbejder
Oprettet 22. November, 2013

Økonom (HD)

Frivillig på Parlamentet.dk med primært resuméskrivning af Folketingets lovforslag.

SEND PRIVAT BESKED

Kristina Jørgensen har i alt forfattet 21 indlæg på Parlamentet.dk .

Seneste indlæg

Dokumentation af EU-borgeres ophold i Danmark RESUMÈ
Med beslutningsforslaget ønsker forslagsstillerne, at EU-borgere selv skal være med til at kunne dokumentere hvor længe de har opholdt sig i Danmark. I dag er det myndighedernes opgave at fastlægge hvor længe en EU-borger har været i landet. Ifølge EU-regler må EU-borgere opholde sig i Danmark i op til tre…
Regulering af politikeres vederlag RESUMÈ
Venstre, SF og Konservative har indgået en politisk aftale omkring vederlaget til politikere inden for det kommunal- og regionale område. Aftalen siger, at vederlagene skal være gennemsigtig og tidssvarende, så de afspejler den faktiske lønudvikling på det offentlige arbejdsmarked. Dette betyder, at vederlagene skal reguleres (forhøjes) pr. 1. juli 2014 og fremadrettet.…
Modregning af sociale ydelser i kontanthjælpen RESUMÈ
Beslutningsforslaget vedrører borgere, der får efterbetalt manglende sygedagpenge eller andre sociale ydelser, som de har krav på. Med forslaget ønsker man at sikre, at disse ydelser ikke bliver modregnet kontanthjælpen som de gør i dag, fordi ydelserne anses for at være en indtægt. Når ydelserne modregnes kontanthjælpen, får borgeren reelt…
Danske dagpengeregler til EU-/EØS-borgere RESUMÈ
Dagpengeretten skal med dette beslutningsforslag kun kunne optjenes ved, at man arbejder i Danmark og er medlem af en dansk a-kasse. Dette skal forhindre, at EU-/EØS-borgere kan optjene ret til dagpenge hurtigere end danske lønmodtagere. Desuden mener Enhedslisten, som er forslagsstiller, at kravet til henholdsvis medlemskabet af en a-kasse, arbejdsperioden…
Børne- og ungeydelse kun til børn i Danmark RESUMÈ
Forslaget går på, at der kun udbetales børne- og ungeydelser til danske og udenlandske forældre, der arbejder og har deres børn i Danmark. Opholder børnene sig ikke i landet, er det ifølge Enhedslisten, som er forslagsstiller, ikke rimeligt, at der udbetales børnecheck fra Danmark til arbejdstageren. 

Seneste kommentarer

Medlemmet har ikke skrevet nogen kommentarer...