Christina Fjelstrup

Frivillig medarbejder
Oprettet 5. November, 2013

cand.scient.pol.

SEND PRIVAT BESKED

Christina Fjelstrup har i alt forfattet 90 indlæg på Parlamentet.dk .

Seneste indlæg

Udgiftslofter til 2018 RESUMÈ
Forslaget er en gentagelse af af et forslag fra august måned (L202). Formålet er, at sætte faste lofter for tilladte udgifter i både stat, region og kommune, der træder i kraft fire finansår senere - altså i 2018. Det kommer af en bestemmelse i budgetloven, der giver en finansminister lov…
Regeringens Finanslovsudspil RESUMÈ
Forslaget er regeringens udspil til, hvordan budgettet skal se ud i det kommende folketingsår. Der er i første omgang tre andele, dronningen, den kongelige familie, og folketinget. Hvad angår de første to kan man nøjes med at bemærke, at Prinsgemalen og Prinsesse Benedikte begge får deres årpenge i dronningens sektion,…
Ændring af særlig udlændingeordning for Færøerne RESUMÈ
I 2008 fik Færøerne en særlig ordning, hvor man, hvis man kunne fremvise, man var ansat hos en færøsk arbejdsgiver, fik opholdstilladelse på øerne. Ordningen trådte kun til i 'særlige tilfælde', defineret som situationer, hvor der var lav (3,5%) ledighed på øerne og derfor behov for udenlansk arbejdskraft. Krisen har…
Voldsom revision af regler for syn og skøn RESUMÈ
Forslaget bygger på en tidligere revision fra 2007, og går helt enkelt ud på, at man efter reformen i 2007 har set nærmere på, hvordan domstolene fungerer ved især civilve søgsmål og syn og skøn. Resultatet er, at man for det første vil følge et udvalgs forslag til at behandle…
Øget kommunal mulighed for at støtte unge med husleje RESUMÈ
Forslaget vil helt simpelt gøre det nemmere for kommuner at give midlertidig økonomisk hjælp til folk under tredive, der enten modtager SU, kontanthjælp, eller revalideringsstøtte, hvis de er i en udsat bolig og har svært ved at møde huslejen. Det kan foregå i op til seks måneder af gangen, og…

Seneste kommentarer

Og lige L 176 i dag.
Sludder, L 177. Undskyld, slåfejl.
Så fik L 133 det længste resume, jeg tror siden har set hidtil.
Jeg ser på det. Den skal ikke være der, hvis der er en.
Så fik L 133 det længste resume, jeg tror siden har set hidtil.
Ja, jeg tænkte nok, det var noget i den retning - og det var også en frygtelig kringlet omgang. Jeg kan ikke love, jeg fik alle aspekterne med, men om end ikke andet fik det mig da mindet om, at jeg er meget glad for, jeg ikke har Forvaltningsret længere!