Richardt Radek Larsen

 VERIFICERET
Oprettet 27. Marts, 2011

SEND PRIVAT BESKED

Richardt Radek Larsen har i alt forfattet 4 indlæg på Parlamentet.dk og sponsoreret 5 forslag.

Seneste indlæg

Udvidelse af muligheder for kommuners og statens offentliggørelse af beslutninger RESUMÈ
Forslaget handler kort om at give kommunerne og staten lov til at offentliggøre: ansøgninger, forslag, afgørelser, planer, programmer og lokale regulativer m.v. både i trykte medier som det er idag og i digitale medier som på deres egen hjemmeside eller i online udgaver af landsdækkende tryksager.

Seneste kommentarer

Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkni
Jeg er ikke for ligestilling, men for lige muligheder, og selvom jeg principielt ønsker kirkens “monopol” på ægteskab brudt, så ser jeg ingen grund til at skulle holde nogen udenfor selskabet af gifte mennesker. I mit hoved er ekskluderingen af homoseksuelle fra ægteskab at sammenligne med at ekskludere fx. sorte…
Forslag til lov om ændring af straffeloven (afskaffelse af blasfemiparagraffen)
Egentligt behøver et så logisk forslag ingen argumentation, men med rettidig omhu kan man komme med et par åbentlyse fordele ved at afskaffe blasfemiparagraffen: - Vi søger her til lands at behandle hinanden lige og ingen skal være mere lige end andre. Derfor skal ingen behandles anderledes end andre på…
Forslag til lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
Jeg kan ikke stemme for dette forslag, da ændringen om at al kontakt (og ikke bare fredsforstyrende kontakt) skal forbydes, strider mod mine frihedsidealer for borgere i det dansk samfund. Der er også mulighed for at denne regelændring kan misbruges til chikane. (fx. ved at kunne udelukke den forrettende fra…

Medstiller af forslag

Forslag til lov om ændring af straffeloven (afskaffelse af blasfemiparagraffen)
I straffeloven foretages følgende ændring: § 140 ophæves.
Forslag til lom om ændring af lov om tatovering (afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer)
I lov om tatovering, jf. lov nr. 194 8. juni 1966, som ændret ved § 8 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring: § 1, stk. 2, ophæves.
Forslag til folketingsbeslutning om kønsneutral lov om social service (Serviceloven)
Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, så lov om social service (Serviceloven) bliver kønsneutral. Lovforslaget skal bygge på en ændring af § 109 i Serviceloven, så § 109 ikke indeholder bestemmelser målrettet kvinder. Paragraffen bør omtale “personer” i stedet for “kvinder”.
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget pålægger regeringen at ændre lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), så det bliver muligt for nye partier at indsamle det fornødne antal vælgererklæringer digitalt ved brug af det offentliges digitale signatur, NemID. Samtidig pålægges det Økonomi- og Indenrigsministeriet at stille et sådant system til rådighed for godkendte partier, så…
Forslag til folketingsbeslutning om at trække bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 tilbage (forb
Folketinget pålægger justitsministeren at trække bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 tilbage. Bekendtgørelsen indeholder et forbud mod at hejse andre flag i Danmark end Dannebrog.