Ole Schioldan

Oprettet 19. Marts, 2011

SEND PRIVAT BESKED

Ole Schioldan har i alt forfattet 1 indlæg på Parlamentet.dk og sponsoreret 1 forslag.

Seneste indlæg

Brugeren har ikke skrevet nogen indlæg...

Seneste kommentarer

Forslag til folketingsbeslutning om at trække bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 tilbage (forb
Jeg synes at der både er noget der taler for og noget imod: Hvad der taler for er at flagning med andre landes flag kan betragtes som en ytring og det derfor vil være en knægtelse af ytringsfriheden med et forbud. Hvad der taler imod er at et flag tilkendegiver…

Medstiller af forslag

Forslag til folketingsbeslutning om kønsneutral lov om social service (Serviceloven)
Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, så lov om social service (Serviceloven) bliver kønsneutral. Lovforslaget skal bygge på en ændring af § 109 i Serviceloven, så § 109 ikke indeholder bestemmelser målrettet kvinder. Paragraffen bør omtale “personer” i stedet for “kvinder”.