Stefan Huulbæk Andersen

 VERIFICERET
Oprettet 19. November, 2010

SEND PRIVAT BESKED

Stefan Huulbæk Andersen har i alt forfattet 0 indlæg på Parlamentet.dk og sponsoreret 4 forslag.

Seneste indlæg

Brugeren har ikke skrevet nogen indlæg...

Seneste kommentarer

Medlemmet har ikke skrevet nogen kommentarer...

Medstiller af forslag

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en folkevalgt grundlovskommission
Folketinget skal nedsætte en grundlovskommission, der sammensættes på baggrund af en folkeafstemning. Kommissionen skal bestå af 25 delegerede og skal komme med et eller flere forslag til en ny grundlov. Kommissionen har 2 år til at færdiggøre dens arbejde, men må gerne afslutte det tidligere. Kandidater til kommissionen For at…
Forslag til lov om ændring af straffeloven (afskaffelse af blasfemiparagraffen)
I straffeloven foretages følgende ændring: § 140 ophæves.
Forslag til lom om ændring af lov om tatovering (afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer)
I lov om tatovering, jf. lov nr. 194 8. juni 1966, som ændret ved § 8 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring: § 1, stk. 2, ophæves.
Forslag til folketingsbeslutning om at trække bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 tilbage (forb
Folketinget pålægger justitsministeren at trække bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 tilbage. Bekendtgørelsen indeholder et forbud mod at hejse andre flag i Danmark end Dannebrog.