Brian Thygesen

Medlem
Oprettet 7. Februar, 2011

SEND PRIVAT BESKED

Brian Thygesen har i alt forfattet 3 indlæg på Parlamentet.dk og sponsoreret 6 forslag.

Seneste indlæg

Brugeren har ikke skrevet nogen indlæg...

Seneste kommentarer

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europ
Når vi nu har nem-ID og computere og internet, hvorfor så ikke give befolkningen den mulighed for at stemme. Tror også det ville få flere unge til at stemme.
Forslag til folketingsbeslutning om lovændring vedrørende aflytning og overvågning af danske statsbo
Mindre overvågning fører (måske) til lettere spil for terrorrister. Mere overvågning fører (måske) til et østtysk overvågningssamfund. Et svært valg at træffe! Jeg syntes det er godt, hvis det bliver et krav at efterretnings tjenesterne skal undskylde hvis de grundløst har overvåget en borger. Erstatning syntes jeg dog kun man…
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om minimumss
Jeg tror ikke at nogle af de børn, der er visiteret til, at gå i disse småskoler, kan klare en almindelig skole klasse med 25-30 elever. De vil ikke selv få ret meget ud af undervisnigen. De andre elever vil sandsynligvis opleve en meget større uro, og derved få mindre…

Medstiller af forslag

Afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer
I lov om tatovering, jf. lov nr. 194 8. juni 1966, som ændret ved § 8 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring: § 1, stk. 2, ophæves.
Forslag til lov om ændring af straffeloven (afskaffelse af blasfemiparagraffen)
I straffeloven foretages følgende ændring: § 140 ophæves.
Forslag til lom om ændring af lov om tatovering (afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer)
I lov om tatovering, jf. lov nr. 194 8. juni 1966, som ændret ved § 8 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring: § 1, stk. 2, ophæves.
Forslag til folketingsbeslutning om kønsneutral lov om social service (Serviceloven)
Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, så lov om social service (Serviceloven) bliver kønsneutral. Lovforslaget skal bygge på en ændring af § 109 i Serviceloven, så § 109 ikke indeholder bestemmelser målrettet kvinder. Paragraffen bør omtale “personer” i stedet for “kvinder”.
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget pålægger regeringen at ændre lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), så det bliver muligt for nye partier at indsamle det fornødne antal vælgererklæringer digitalt ved brug af det offentliges digitale signatur, NemID. Samtidig pålægges det Økonomi- og Indenrigsministeriet at stille et sådant system til rådighed for godkendte partier, så…