Mark Hulstrøm

Oprettet 28. Januar, 2011

SEND PRIVAT BESKED

Mark Hulstrøm har i alt forfattet 11 indlæg på Parlamentet.dk og sponsoreret 5 forslag.

Seneste indlæg

Brugeren har ikke skrevet nogen indlæg...

Seneste kommentarer

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en folkevalgt grundlovskommission
Ang. Grundloven Grundloven blev sidst ændret i 1953. I 1953 var myndighedsalder 21 år. Det er altså 59 år siden man gav befolkningen tilladelse til at stemme om vores forfatning. 21 år + 59 år = 80 år. Man kan fastslå at kun danskere der mere én 80 år har…
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede beføjelser for politiet til at lukke hashklubber.
Mener at al hash skal afkriminalseres. Der er legalisereing en mulighed. Muligvis alle andre stoffer også
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om valg til Folketinget
Ja det var den tilbagemelding. Nu går der flere år inden der sker mere. Men vi skal minde hende om det hver tredie månede. Jeg læste en link fra Jacob Simonsen. Når et parti er i regering så er de ikke motiveret til at ændre loven. Det er altid de…
Forslag til Folketingsbeslutning om behandling af forhandlingsmandater i Folketinget.
Et perfekt forslag fra LA. Nu kan man se de stiller spørgsmålstegn om hele EU konstruktionen.
Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cig
Det virker som et modefænomen blandt politikere i den vestlige verden. Først USA og så til de andre lande. Jeg er liberal på dette område. Borgerne må selv bestemme hvilke laster de vælger. De må også selv tage konsekvensen at måske leve 5-10 år korter. PS Ryger ikke selv.

Medstiller af forslag

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en folkevalgt grundlovskommission
Folketinget skal nedsætte en grundlovskommission, der sammensættes på baggrund af en folkeafstemning. Kommissionen skal bestå af 25 delegerede og skal komme med et eller flere forslag til en ny grundlov. Kommissionen har 2 år til at færdiggøre dens arbejde, men må gerne afslutte det tidligere. Kandidater til kommissionen For at…
Forslag til lov om ændring af straffeloven (afskaffelse af blasfemiparagraffen)
I straffeloven foretages følgende ændring: § 140 ophæves.
Forslag til lom om ændring af lov om tatovering (afskaffelse af forbud mod visse tatoveringer)
I lov om tatovering, jf. lov nr. 194 8. juni 1966, som ændret ved § 8 i lov nr. 433 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring: § 1, stk. 2, ophæves.
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget pålægger regeringen at ændre lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), så det bliver muligt for nye partier at indsamle det fornødne antal vælgererklæringer digitalt ved brug af det offentliges digitale signatur, NemID. Samtidig pålægges det Økonomi- og Indenrigsministeriet at stille et sådant system til rådighed for godkendte partier, så…
Forslag til folketingsbeslutning om lovændring vedrørende indsættelse af danske tropper i udlandet
Folketinget pålægger regeringen at fremlægge lovforslag, der får den virkning, at danske militære enheder ikke kan sendes på opgave i udlandet uden en folkeafstemning der viser et flertal for dette. Udlandet er defineret som alle områder udenfor Dansk suverænitet. Undtagelser er: 1) Militære øvelser organiseret af NATO medlemslande. 2) Humanitære…