Rene Vinding Christensen

Oprettet 28. Januar, 2011

SEND PRIVAT BESKED

Rene Vinding Christensen har i alt forfattet 5 indlæg på Parlamentet.dk og sponsoreret 2 forslag.

Seneste indlæg

Brugeren har ikke skrevet nogen indlæg...

Seneste kommentarer

Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregi
Lovforslaget er et alvorligt brud med retssikkerheden og strider direkte mod FN’s børnekonvention. Forældre (i 9 ud af 10 tilfælde fædre) kan i Statsforvaltningen fratages forældremyndighed over deres barn, uden mulighed for at anke eller for behandlet af anden instans. Statsforvaltningen er dokumenterbart modstandere af delerodninger og nægter at vedtage…
Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cig
Jeg forstår godt dit udgangspunkt, og overordnet set er jeg enig. Men lige netop på dette område der er mening med galskaben, forudsat de mange undersøgelser er korrekte Hvis prisen på en pakke stiger, sænkes forbruget - det er ret målbart. For at kompensere for stigninger, fjerner man 1 eller…
Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven. (Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cig
En rygers udgift i sundhedssektoren er markant, det er fint de selv kan træffe valget om at skære 5-10-20 år af deres levetid - men det koster fælleskassen milliarder indtil de dør, de penge skal skaffes et sted fra, og afgiften er ikke tilstrækkelig. Skal man give folk friheden til…
Forslag til lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
Jeg er umiddelbart bekymret over: – Med henblik på at styrke mulighederne for efterforskning og fremskaffelse af beviser i tilholdssager mv. foreslås det, at der i retsplejeloven sker en præcisering af adgangen til edition og en vis udvidelse af adgangen til teleoplysning i sådanne sager. Jeg mener det kræver tungtvejende…
Vælgererklæringen
Lige en kort bemærkning, så vidt jeg forstår må du må godt ha’ støttet et partis opstilling tidligere, når det parti er kommet ind? Jeg har googlet lidt og kan desværre ikke finde nogle klare regler.. Men det kan vel ikke passe at det er en “once in af lifetime”…

Medstiller af forslag

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en folkevalgt grundlovskommission
Folketinget skal nedsætte en grundlovskommission, der sammensættes på baggrund af en folkeafstemning. Kommissionen skal bestå af 25 delegerede og skal komme med et eller flere forslag til en ny grundlov. Kommissionen har 2 år til at færdiggøre dens arbejde, men må gerne afslutte det tidligere. Kandidater til kommissionen For at…
Forslag til folketingsbeslutning om kønsneutral lov om social service (Serviceloven)
Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag, så lov om social service (Serviceloven) bliver kønsneutral. Lovforslaget skal bygge på en ændring af § 109 i Serviceloven, så § 109 ikke indeholder bestemmelser målrettet kvinder. Paragraffen bør omtale “personer” i stedet for “kvinder”.