Jens Emborg

Oprettet 11. Januar, 2011

21/6 1947, se profilen på Facebook

SEND PRIVAT BESKED

Jens Emborg har i alt forfattet 15 indlæg på Parlamentet.dk og sponsoreret 3 forslag.

Seneste indlæg

Brugeren har ikke skrevet nogen indlæg...

Seneste kommentarer

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en folkevalgt grundlovskommission
Men det allervigtigste er, at en ny grundlov underlægges en UAFHÆNGIG forfatningsdomstol - fordi ellers er grundloven absurd - fordi ellers bestemmer magthaverne alligevel selv - hvis magthaverne selv bestemmer, om et eller andet er grundlovsstridigt (eller om det ikke er det), kan magthaverne bare vurdere hvad pokker de vil…
Delegering af din stemmerettighed
Som en naturlov medfører lovlig uddelegering af stemmeret naturligvis også handelspris på stemmeret
Delegering af din stemmerettighed
Risikoen for korruption er nævnt i indledningen, desuden bør yderligere nævnes 3 risici. Fx (1) et gruppepres i grupperinger med en samfundsstruktur lignende stammesamfund, at stemmeretten frivilligt uddelegeres til gruppelederen. Fx (2) en familieforventning i familier med en hierarkisk struktur, at stemmeretten frivilligt uddelegeres til familieoverhovedet. Fx (3) et tilbud…
Delegering af din stemmerettighed
JA, deri er jeg enig, og hvis delegering af stemmer tilsvarende kun er midlertidigt (kan omgående trækkes tilbage) - SÅ er jeg enig i ideen (men nogen speciel god ide, syntes jeg ikke det er)

Medstiller af forslag

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en folkevalgt grundlovskommission
Folketinget skal nedsætte en grundlovskommission, der sammensættes på baggrund af en folkeafstemning. Kommissionen skal bestå af 25 delegerede og skal komme med et eller flere forslag til en ny grundlov. Kommissionen har 2 år til at færdiggøre dens arbejde, men må gerne afslutte det tidligere. Kandidater til kommissionen For at…
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om valg til Folketinget
Folketinget pålægger regeringen at ændre lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), så det bliver muligt for nye partier at indsamle det fornødne antal vælgererklæringer digitalt ved brug af det offentliges digitale signatur, NemID. Samtidig pålægges det Økonomi- og Indenrigsministeriet at stille et sådant system til rådighed for godkendte partier, så…
Forslag til folketingsbeslutning om at trække bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 tilbage (forb
Folketinget pålægger justitsministeren at trække bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 tilbage. Bekendtgørelsen indeholder et forbud mod at hejse andre flag i Danmark end Dannebrog.