Karen Toft Arnfred

Oprettet 22. Februar, 2012

SEND PRIVAT BESKED

Karen Toft Arnfred har i alt forfattet 7 indlæg på Parlamentet.dk .

Seneste indlæg

Ægteskab mellem homoseksuelle RESUMÈ
Lovforslaget omhandler ægteskab i folkekirken mellem to personer af samme køn. Regeringen vil ændre ægteskabsloven, og således ophæve forbuddet af vielser mellem homoseksuelle i folkekirken. To personer vi følgelig kunne blive viet i folkekirken frem for at indgå registreret partnerskab ved borgerlig vielse. Lovforslaget indebærer desuden at partnerskabsloven ophæves –…
Dispensationsmulighed for detailsalg ved særlige lejligheder RESUMÈ
Lovforslaget skal skabe større fleksibilitet for butikker med detailsalg i forbindelse med særlige enkeltarrangementer. Med enkeltarrangementer påtænkes især omfattende officielle kulturarrangementer  -  så som internationale sportsbegivenheder. Lovbestemmelsen skal give mulighed for tilladelse til fravigelse af lukketider (eksempelvis på helligdage) ved disse ganske særlige lejligheder.
Udvidelse af børneattestordningen RESUMÈ
Lovforslagets formål er at styrke indsatsen over for seksuelle overgreb mod børn. Dette skal gøres ved en ændring af børneattestordningen, således at personkredsen, hvorpå der indhentes børneattest, udvides. Børneattesten indeholder oplysninger om domme vedr. visse seksualforbrydelser mod børn. Børneattestordningen fungerer i dag således, at børneattesten indhentes inden personer ansættes til…
Aarhus Letbane RESUMÈ
Lovforslaget omhandler anlæggelse af en letbane i Aarhus, og er en forlængelse af en politiske aftale mellem Aarhus Kommune, region Midtjylland og staten fra 31. okt. 2011. Letbanen skal strække sig fra Grenaa til Odder via de bynære havnearealer i Århus og via Skejby samt Lisbjerg til Lystrup. Odderbanen og…
Ændring af teaterloven RESUMÈ
Lovforslaget omhandler ændring af teaterloven. Forslaget er fremsat i forlængelse af den politiske aftale, som blev indgået 21/6/11, omkring forskellige justeringer på området. Der forslås en terminologisk ændring, således lovens navn ændres fra teaterloven til lov om scenekunst – og med dertil tilpasset terminologi i lovteksten. Desuden forslås 1) at…

Seneste kommentarer

Medlemmet har ikke skrevet nogen kommentarer...