Lars J. Kristensen

Oprettet 13. November, 2011

SEND PRIVAT BESKED

Lars J. Kristensen har i alt forfattet 2 indlæg på Parlamentet.dk .

Seneste indlæg

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om valg til folketinget
Folketinget pålægger regeringen at ændre lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven), da den er i strid med følgende §§ i Grundloven. § 29,stk. 1 Valgret til folketinget har enhver, som har dansk indfødsret, fast bopæl i riget og nået den i stk. 2. omhandlede valgretsalder, medmindre vedkommende er umyndiggjort. §…

Seneste kommentarer

Demokrati i Danmark
Mon ikke det ville kunne blive mere nærværende for seerne og mindre mudderkastning, dersom en debat på tv foregik hen over et kaffebord, frem for at debattørerne står ved et podie, som netop mere appellerer til høj tale og retorik. Det er for øvrigt underligt, at der ikke er nogen…