Guide til Parlamentet

Introduktion

Parlamentet handler om din involvering i demokratiet. Du har mulighed for at debattere alle Folketingets lov- og beslutningsforslag, skrive resumeer af dem, stemme om dem eller fremsætte dit helt eget beslutningsforslag.

Formålet med nærværende guide er at introducere dig for mulighederne.

Din profil

Inden du går i gang med at bruge systemet, kan du overveje at kigge på dine personlige indstillinger. Her har du mulighed for at skrive lidt om dig selv, ændre dit profilbillede og andre almindelige indstillinger. Der er også mulighed for at verificere din konto med NemID.

Det er helt op til dig selv, om du ønsker at verificere kontoen med NemID. Fordelen er, at andre i Parlamentet kan være ret sikker på, at du virkelig er den, du giver dig ud for at være.

Én ting du dog skal gøre, er at bruge dit rigtige fulde navn. Det er et krav for brug af systemet.

Fig 1: Muligheder fra forsiden

Overblik

Fra forsiden har du flere muligheder (fig 1):

  1. Se seneste aktivitet på websitet
  2. Se aktivitet siden dit sidste besøg
  3. Gå til personlige beskeder
  4. Få profilmenuen frem
  5. Søge efter forslag eller andet
  6. Hurtig adgang til afstemninger
  7. Og meget mere!

Forsiden indeholder desuden en blanding af nye forslag, forslag der snart lukkes, artikler, blogindlæg og andet godt. Ja, vi ved godt, at den er lidt rodet, og hvis du har mod på at gøre det bedre, så må du meget gerne sige til!

Fig 2: Overblik over Folketingets forslag

Alle forslag

Det er muligt at få overblik over alle forslag, ved at klikke Folketinget → Forslag i den øverste menu (fig 2).

I listen kan du se alle lov- og beslutningsforslag fra Folketinget i den givne folketingssamling. Samlingerne følger typisk folketingsåret, så derfor dækker samlinger to forskellige kalenderår - fx 2013-14 (fra slutsommer til startsommer). Du kan søge og sortere i listen, hvis du søger noget bestemt.

Vi har også følgende RSS feeds tilgængelige:

Nyheder og artikler - http://www.parlamentet.dk/feeds/rss-nyheder
Folketingets beslutningsforslag - http://www.parlamentet.dk/feeds/rss-beslutningsforslag
Folketingets lovforslag - http://www.parlamentet.dk/feeds/rss-lovforslag
Beslutningsforslag fra Parlamentet.dk - http://www.parlamentet.dk/feeds/rss-parlamentet-forslag

Afstemninger

Du kan komme til åbne afstemninger ved at klikke på Folketinget → Afstemninger. Oversigten er sorteret efter tidspunkt på afstemnings afslutning.

Fig 3: Folketingets afstemninger

Du kan i oversigten se, om du har stemt, hvornår afstemningen slutter og diverse anden information. Afstemning om et forslag åbner typisk én uge efter, det er fremsat, og afstemningen lukker normalt kl. 20:00 inden afstemning i Folketinget.

Det er ikke alle forslag, der når til afstemning i Folketinget og derfor ender med at bortfalde. I de tilfælde lukker afstemningen i Parlamentet, når forslaget bortfalder i Folketinget.

Der kan også være tale om afstemninger om brugeres egne forslag. De følger deres egen cyklus, men vil også være at finde i oversigten.

Afstemninger (tabloid)

Tabloid er nok ikke det rigtige ord, men oversigten opstod efter inspiration af Ekstra Bladets overskrifter. Vi forsøger i denne oversigt at gøre det lidt sjovere, enklere og mere interessant at zappe gennem forslagene. Der er endnu kortere overskrift og flere farver (fig 4).

Fig 4: Folketingets afstemninger (tabloid)

Forslagene har farve afhængig af, hvor lang tid der er tilbage inden afstemningen lukker. Hvis du allerede har afgivet en stemme, blover forslaget grå.

Det er muligt at følge med i både ordfører- og brugerdebat - men det er pt ikke muligt at debattere fra denne oversigt selv.

Det er hurtigt at kigge rundt i forslagene og også hurtigt at afgive sine stemmer.

Oversigten over de mest populære forslag henter også inspiration fra den tabloide verden. Den er derfor også mest ment som inspiration til at finde forslag, som du måske ikke ellers ville støde på.

Fig 5: Populære forslag

Forslagene har størrelse på baggrund af deres popularitet. Forslagene får score fra antal visninger, "tommelfingre", debatindlæg, og så videre.

Du kan søge i øverste højre hjørne. Søgningen følger gængse søgestandarder - hvis du fx vil søge efter sætninger, så søger du med anførelsestegn. Det betyder også, at hvis du vil søge efter L 114, så skal du skrive "L 114".

Folketingets forslag

Folketinget beskæftiger sig primært med lovforslag og beslutningsforslag. Selvom de behandles meget ens på Parlamentet.dk, så er der tale om ret forskellige størrelse.

Et beslutningsforslag er et forslag, der pålægger regeringen at arbejde for det, der er beskrevet i forslaget - fx fremsætte et lovforslag. Beslutningsforslag gennemgår 2 behandlingsrunder i folketinget, hvor den sidste ender i en afstemning. Denne slags forslag fremsættes oftest af oppositionen, da de ikke altid har det fornødne embedsapparat til at konstruere lovforslag.

Et lovforslag er et forslag til en ny lov eller til ændring af en eksisterende lov. Et lovforslag går igennem 3 behandlinger i folketinget inden medlemmerne i folketinget afgiver deres stemme. Et lovforslag kan undergå forandringer i processen, hvis der vedtages ændringsforslag til lovforslaget. Derfor er det vigtigt at følge med i, om forslaget har ændret sig markant siden det blev fremsat.

Lovforslag

Lovforslag består af en fremsættelsestale, hvor holdet bag lovforslaget forsøger at præsentere forslagets hovedpunkter, og af en lovtekst. Nogen gange har de også skrevet et kort resumé, som så også bliver vist.

Fig 6: Eksempel på et lovforslag

Når du havner på et lovforslag på Parlamentet, så bliver du mødt af fremsættelsestalen og eventuelt vores eget resumé forslaget. Du kan vælge at kigge på den fulde lovtekt ved at klikke på Vis lovtekst, hvis knappen er tilgængelig. Teknikken kan fejle, så vi har ikke altid teksten, men så kan du finde den frem ved at klikek på linket til Folketingets website i højre kolonne.

Efter fremsættelsestalen kan du se Folketingets og Parlamentets tidsplan for forslaget. Tidsplanen kan ændre sig og gør det ofte.

Hvis du markerer noget tekst i forslaget, kan du enten highlighte vigtige passager til personlig brug, citere i et debatindlæg nederst på siden eller slå op på Retsinformation. Retsinformation indeholder den gældende lovgivning.

Du kan også give dig i kast med at skrive et resumé. Selvom vi har kompetente frivillige til dette arbejde i Parlamentet.dk, så er det åbent for alle at give sig i kast med.

I højre kolonne kan du se forslagets status i Folketinget og i Parlamentet, finde ekstra information samt afgive din stemme, hvis afstemningen er åben.

Beslutningsforslag

Beslutningsforslag indeholder det samme som lovforslag bortset fra lovteksten. Der er ikke nogen fremsættelsestale - i stedet viser vi beslutningsforslaget som fremsat; altså, hele forslaget.

Det er også muligt at skrive resumeer af beslutningsforslag, selvom det ofte ikke er nødvendigt.

Afstemning

Hvis afstemningen er åben, kan du stemme for, imod eller blankt i boksen til højre. Du kan samtidig angive, om stemmen skal være anonym og om du vil have mulighed for at ændre mening senere i forløbet.

Hvis du afgiver din stemme anonymt, vil du modtage et tilfældigt ID og en QR kode, som du senere kan bruge til at verificere din stemmes korrekthed, hvis du har lyst. Hvis du ikke stemmer anonymt, så kan alle se din stemme, når afstemningen er slut, men det betyder også, at du kan gøre brug af Enighedsmaskinen til at se, hvor enig du er med MF'ere og deres partier.

Hvis du ønsker at ændre stemmen tidligere, skal du angive et kodeord til formålet. Det er et helt nyt kodeord, som kun gælder til denne afstemning og du skal bruge kodeordet, hvis du vil skifte stemmen senere.

Hvis du er teknisk interesseret, kan du kigge på kildekoden til systemet.

Debat

Nederst på siderne med lov- og beslutningsforslag kan du følge med i og deltage i debatten. Hvis forslaget har været igennem 1. behandling i Folketinget, så kan du også læse ordførernes holdninger til forslaget.

Fig 7: Eksempel på debat om lovforslag

parlaSpam styrer i princippet kvaliteten af de indlæg, som du gerne vil læse. Skru op for den, hvis du vil skjule flere indlæg og skru ned, hvis du vil se flere. Den skriver altid, hvor mange indlæg, den blokerer. Den er bundet op på brugernes klik på INFO ++ og INFO --. Så hvis du mener, at et indlæg er informativt, så kan du tilkendegive det ved at klikke på den grønne eller den røde knap.

Bemærk: Der er ikke er tale om, om du er enig eller uenig i udsagnet. Til det kan du bruge knapperne ENIG og UENIG.

Hvis du vil skrive et indlæg, kan det gøres i det nederst tekstfelt. Du kan bruge knapperne i den grønne bar til at formattere tekst - <b> er fx fed skrift, <u> er undertreget og <i>. Citer benyttes, hvis du citerer noget tekst fra anden og <a> bruges, hvis du vil angive et link. Lås kommentarfelt låser skrivefeltet fast, hvilket kan være meget hensigtsmæssigt, hvis du scroller igennem teksten på siden - så vil tekstfeltet altid være klar til at modtage dit input.

Du kan også anføre, om dit indlæg er for/imod forslaget.

Resumeer

Resumeer er enten udbarbejdet af vores "professionelle" frivillige team eller andre bruger på websitet. Alle har mulighed for at skrive et resumé til at lovforslag, og dette afsnit indeholder lidt teknisk information og noget om best practice, hvis du giver dig i kast med det.

Fig 8: Skriv af resumé

Du kan ofte se hele forslagets lovtekst, ved at klikke på Vis lovtekst ved fremsættelsestalen. Det er ikke altid, at den er tilgængelig hos os, men så kan du finde den på Folketingets hjemmeside. Her finder du også diverse høringssvar, som i sagens natur er partsindlæg - men de kan stadig indeholde god information.

Inden du går i gang med at skrive, så bør du overveje forslagets behandlingstid. Hvis man ser bort fra ekstraordinære tilfælde, så tager det gennemsnitligt 60 dage at behandle et lovforslag fra fremsættelsesdato til afstemningsdato. Størstedelen af forslagene ligger mellem 30 og 80 dage. Hvis vi kender til datoen for sidste behandling, så kan du se det i forslaget. Grundlæggende er det måske ikke fornuftigt at skrive om et forslag, der afsluttes indenfor få dage - ikke fordi, det ikke kan være relevant, men fordi forslaget vil få meget mindre eksponering og deraf meget færre besøgende.

Når du skal til at skrive et resumé, kan det være en god idé at låse feltet fast, så du kan bladre igennem forslaget, mens du skriver. Alternativt kan du skrive i Word/OpenOffice/LibreOffice eller lignende på din computer og derefter indsætte det skrevne. Under alle omstændigheder er det en god idé at gemme engang imellem.

Når du klikker på Gem kladde, så er resumeet gemt men ikke synligt for andre end dig. Du kan derefter rette i det med det samme eller finde det frem senere. Hvis du ikke publicerer det med det samme, kan du finde det igen ved at klikke Dit navn → Åbne kladder.

Det er en god idé at begynde med at læse fremsættelsestalen. Det giver et godt prej om, hvad forslagsstillerne selv mener, er de vigtigste aspekter af forslaget.

Forsøg at give resumeet en sigende, kort og præcis overskrift. Du kan altid rette i den senere.

Hvis der er tale om et lovforslag, så findes der vigtige bemærkninger under selve paragrafferne. De er vigtige og er typisk delt op i almindelige bemærkninger og bemærkninger til de enkelte paragraffer.

Det er næsten umuligt at sige, hvor langt et resumé bør være. Lovforslag varierer meget - der kan være tale om ændring af en lov, ændring af flere love på én gang eller forslag om en helt ny lov. Derfor er det ikke så meget længden, det handler om, men forståelsesgraden. Derfor kan man heller ikke sige, hvor lang tid, der bør bruges på et resumé. Ofte kan det være nok med en halv times tid, mens det andre gange er nødvendigt med flere timer.

Det betyder ikke, at du bør skrive til mindste fællesnævner, men samtidig handler det om, at flest mulige borgere skal kunne forstå forslagets hensigter og konsekvenser. Det betyder så korte ord som muligt og så få fremmedord som muligt. Det vigtige er ikke så meget, hvor lang din tekst ender med at blive - det vigtige er, at give borgere mulighed for at danne deres egen holdning til et forslag ud fra resumeet alene.

Det kan være en god idé at vælge forslag, som du har kompetencer eller interesser indenfor, men du skal passe på, at resumeet ikke bliver holdningspræget. Der kan være mange tolkninger af et forslag, men det er vigtigt, at det bliver så objektivt, som muligt.

Når du skriver resumeet, kan du samtidig se LIX-tallet for fremsættelsestalen og sammenholde det med LIX-tallet for dit resumé. Som udgangspunkt bør dit LIX-tal ikke være højere end fremsættelsestalen. LIX beregnes på baggrund af længden af sætninger og antallet af ord på mere end seks bogstaver.

Når du er helt tilfreds (eller bare nogenlunde tilfreds!) med resumeet, kan du klikke på Godkend resumé, hvorefter alle vil kunne se det. Selvom det er ret ulogisk, så er det en god idé at klikke INFO ++ til resumeet, så du lige viser, at du selv synes godt om det (det kommer til at ske automatisk i fremtiden).

Du kan et par eksempler på resumeer herunder:

L 101: Udsendelse af påmindelser med henblik på at forbedre tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet m.v.
L 97: Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.

Parlamentets forslag

Du har mulighed for at fremsætte dit eget beslutningsforslag for andre brugere på Parlamentet. Hvis det ender med at blive vedtaget, bliver det sendt til de af Folketingets medlemmer, der ikke har sagt nej tak til at modtage forslag.

Guiden til dette er under udarbejdelse - se her indtil videre.

Enighedsmaskinen

Hvis du deltager i Folketingets afstemninger og ikke stemmer anonymt, så kan du bruge Enighedsmaskinen til at se, hvor enig du er med de forskellige medlemmer i Folketinget. Bemærk, at hvis du ikke stemmer anonymt, kan alle se din afgivne stemme - altid.

Mobil site

Vi har et specielt site til smartphones, som lige nu kun kan benytte til at kigge forslag igennem og afgive stemmer - altså, det er ikke muligt at skrive resumeer og deltage i debatten.

Der bliver løbende udviklet på websitet til smartphones.

Teknisk information

Websitet ligger på en FreeBSD server og udgifterne er sponseret af Sikker.net ApS. Trafikken til/fra website er altid krypteret (SSL). Store dele af systemet baseret sig på CMS'et ExpressionEngine.

Vi har vores egne scripts, der afsøger Folketingets website for at indhente den nødvendige information.

Din hjælp

Parlamentet og dets succes afhænger udelukkende af frivilligt arbejde. Vi har brug for at du deltager, og hvis du vil hjælpe med at udvikle organisation/website, så skal du kontakte os med det samme.