Voldsom revision af regler for syn og skøn

Forslaget bygger på en tidligere revision fra 2007, og går helt enkelt ud på, at man efter reformen i 2007 har set nærmere på, hvordan domstolene fungerer ved især civilve søgsmål og syn og skøn. Resultatet er, at man for det første vil følge et udvalgs forslag til at behandle civile sager mere effektivt. Det vil sige, at man for eksempel, hvis forslaget vedtages, skal starte drøftelser parterne imellem så tidligt, så muligt, for at se, om man kan nå til enighed uden en retssag. Appelgrænsen rykkes også til 20.00 kroner, og det bliver generelt nemmere at appelere en dom.

For det andet bliver syn og skøn også optimeret på den måde, og det bliver gjort nemmere og simplere at formulere spørgsmål til skønsmanden. For det trejde gør forslaget bredt retsbehandling mere digitaliseret og følgende best practice på et område. For det fjerde vil forslaget give en hjemmel til, at man kan tvinge en sag til at blive fuldbyrdet, hvis eks. et gældsbrev er underskrevey digitalt, at tvangsauktioner fra nu af må opslås online, og at man nu kan afgøre en straffesag skriftligt, hvis parterne er enige om skyldsspørgsmålet. For det femte vil forslaget lade en pensioneret dommer træde ind i deltidsstillinger, når der er stort tryl på dommerstanden. For det sjette revideres en rækker regler og en enkelt, Gruppesøgsmål, ophæves, og Arbejdsretten får lov til at forkynde telefonisk.

Forslaget ventes samlet at sænke offentlige udgifter til retssektoren.

Lavet af: Christina Fjelstrup

Gå til L 178: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Revision af reglerne om beh

0 KOMMENTARER TIL RESUMÉ

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?