Udgiftslofter til 2018

Forslaget er en gentagelse af af et forslag fra august måned (L202). Formålet er, at sætte faste lofter for tilladte udgifter i både stat, region og kommune, der træder i kraft fire finansår senere - altså i 2018. Det kommer af en bestemmelse i budgetloven, der giver en finansminister lov til at sætte den slags op, hvis det kommer samtidig med forslaget til finansloven.

Loftet sættes efter, at man ikke må have et underskud på strukturelle udgifter på mere end en ½% af BNP som følge af en fremskrivning, et flertal i Folketinget allerede har vedtaget. Der er dog forskellige niveauer. For staten har man to dellofter, et for drift, og et for indkomstoverførsler. Regionerne har et loft hhv. for sundhedsopgaver og for deres udviklingsprojekter, og kommunerne har et enkelt loft, nemlig et for deres driftsudgifter ved service.

Der blev afgivet betænkning til forslaget d. 6 november.

Lavet af: Christina Fjelstrup

Gå til L 2: Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018.

0 KOMMENTARER TIL RESUMÉ

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?