Ændring af særlig udlændingeordning for Færøerne

I 2008 fik Færøerne en særlig ordning, hvor man, hvis man kunne fremvise, man var ansat hos en færøsk arbejdsgiver, fik opholdstilladelse på øerne. Ordningen trådte kun til i 'særlige tilfælde', defineret som situationer, hvor der var lav (3,5%) ledighed på øerne og derfor behov for udenlansk arbejdskraft. Krisen har siden ramt øerne, men der er opstået et behov for, at man kan ansætte flere byggeriarbejdere, som der er mangel på. Forslaget er en konkret justering, så man godt må give opholdstilladelsen, hvis man ellers ansætter vedkommende som faglært i byggebranchen, og ledigheden ikke er over 6%.

Desuden ændrer loven en formulering, der gjorde det uklart, at de under 3,5% ledighed var den eneste betingelse for de frie opholdstilladelser til ansatte. I loven vil det fremover stå direkte i lovteksten.

Forslaget har ingen økonomiske effekter på nogen sektorer.

Lavet af: Christina Fjelstrup

Gå til L 184: Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse med henbl

0 KOMMENTARER TIL RESUMÉ

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?