Thomas Huulbæk Titanium

Centrale elementer

Vækst og Job

  • Regeringens økonomiske politik løfter den private beskæftigelse med 15.000 personer i 2014.
  • Den økonomiske politik løfter aktiviteten med knap ½ pct. af BNP.
  • De offentlige investeringer løftes til 44 mia. kr. i 2014 (41¼ mia. kr. i 2013). Blandt andet igangsættes byggeri af ny Storstrømsbro og Holstebromotorvejen mv.
  • Fokus på vækst og job balanceres med en indsats for ledige i risiko for at opbruge dagpengeretten.

Ny velfærd

  • Samlet vækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. i 2014. Det giver plads til op til 2.000 flere ansatte i den offentlige sektor.
  • Markant løft af sundhedsområdet med 1,5 mia. kr. i kommuner og regioner i 2014.
  • Styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats over for socialt udsatte børn og unge (70 mio. kr. år ligt i 2014-2017) og satspulje rettet mod bl.a. psykisk syge og handicappede (350 mio. kr. i 2014).

Hånd om fremtiden

  • Samlede investeringer i uddannelse (taxametertilskud mv.) og SU løftes til 54,4 mia. kr. i 2014 (52,1 mia. kr. i 2013).
  • Folkeskolereform (i alt 4,5 mia. kr.) og kommende reform af erhvervsuddannelse (reserve på i alt 1 mia. kr. i 2014-2017).
  • Styrkelse af den massive indsats for grøn omstilling af Danmark (0,2 mia. kr. årligt i 2014-2017).
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Gå til L 1: Forslag til finanslov for finansåret 2014

0 KOMMENTARER TIL RESUMÉ

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?