Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 16: Forslag til midlertidig bevillingslov for finansåret 2012.

L 16: Forslag til midlertidig bevillingslov for finansåret 2012.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 16

Fremsat af: Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 15.11.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

L 16 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Bevillingslov

Der er tale om en bevilling, der foretages efter Grundlovens foreskrifter. Den er nødvendig for, at staten kan fortsætte sit virke indtil finansloven er vedtaget.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til midlertidig bevillingslov for finansåret 2012

(Lovforslag nr. L 16)

Den midlertidige bevillingslov forudsættes kun at skulle være gældende for en kort periode af 2012. Regeringen tilstræber, at den snarest muligt erstattes af en sædvanlig 12-måneders finanslov, der tillige indeholder bevillinger til de udgifter og indtægter, der er afholdt og modtaget under den midlertidige bevillingslov, således at den midlertidige bevillingslov bortfalder i forbindelse med vedtagelsen af den endelige finanslov for 2012. Det må på samme måde forudsættes, at der for 2012 kun aflægges ét statsregnskab omfattende hele året.

Jeg skal yderligere bemærke, at den foreliggende situation, hvor der ikke straks fra det nye finansårs begyndelse foreligger en sædvanlig finanslov, tilsiger, at der i den løbende administration udvises tilbageholdenhed med at foretage særlige dispositioner.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.11.11
1. behandling
22.11.11
2. behandling
06.12.11
3. behandling
08.12.11

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.11.11
Afstemning start
02.12.11
Afstemning slut
07.12.11

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?