Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 122: Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2013.

L 122: Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2013.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 122

Fremsat af: Finansminister Bjarne Corydon (S)

Fremsat dato: 30.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Finansudvalget (FIU)

L 122 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Det foreslås i lovforslaget, at tilskuddet til Færøernes hjemmestyre fastsættes til 632,2 mio. kr.  i 2013.

Af bloktilskuddet på 632,2 mio. kr. vedrører de 120,1 mio. kr. særforsorgen, 219,1 mio. kr. folkeforsikringen, 291,3 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium.

Det er i forslag til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder (lovforslag nr. L 169/2005) forudsat, at de sagsområder, der er overtaget efter § 9 i hjemmestyreloven, fortsat varetages af de færøske myndigheder i henhold til de gældende rammelove og lovgivning gennemført af de færøske myndigheder, ligesom den danske stats medfinansiering af disse områder ikke berøres af lovforslaget.

Såfremt hjemmestyret i perioden overtager sagsområder, hvortil der i dag ydes bloktilskud, vil det i medfør af § 3, stk. 2, i lov nr. 578 af 24. juni 2005 om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, indebære, at de færøske myndigheder også overtager de med områderne forbundne udgifter. I det tilfælde vil der herefter skulle ske en reduktion af bloktilskuddet.

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, men gælder for hele 2013. Rater, der vedrører perioden før loven træder i kraft, udbetales til hjemmestyret med tilbagevirkende kraft efter ikrafttræden.

Det er i lovforslaget forudsat, at hjemmestyrets endelige udtalelse foreligger inden lovforslagets 3. behandling i Folketinget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.01.13
1. behandling
05.02.13
2. behandling
12.03.13
3. behandling
14.03.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.01.13
Afstemning start
07.02.13
Afstemning slut
13.03.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?