Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 119: Forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

L 119: Forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 119

Fremsat af: Kulturminister Marianne Jelved (RV)

Fremsat dato: 16.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 119 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Forslaget udmønter – sammen med lovforslaget om billedkunst og kunstnerisk formgivning, som fremsættes parallelt med forslaget – de politiske aftaler af 13. juni 2012 om reform af kunststøttesystemet og reform af de livsvarige ydelser samt tillægsaftalerne til disse aftaler af 16. november 2012. Baggrunden for disse aftaler var Kunststøtteudvalgets rapport fra september 2011 og kunstlivets reaktioner på anbefalingerne i denne rapport.

Forslaget lægger op til etablering af et enklere kunststøttesystem i form af en ny samlende organisation, kaldet Statens Kunstfond. Samtidig nedlægges Statens Kunstråd. Det nuværende systems to adskilte søjler af udvalg for henholdsvis legatstøtte og projektstøtte videreføres, men den konkrete udvalgsstruktur forenkles. Kunsthåndværk og design samt arkitektur får forøget mulighed for at få projektstøtte. Danish Crafts fusioneres ind i Statens Kunstfond. Organisationen gøres generelt mere åben, og organisationen bliver decentral ved, at det alene er udvalgene, der tildeler støtte. Der skabes øget samordning, ved at der bliver én fælles bestyrelse og ét fælles repræsentantskab. Repræsentantskabet får ikke længere medlemmer fra de politiske partier.

De livsvarige ydelser skifter navn til Statens Kunstfonds hædersydelser, og fordelingen af ydelser mellem kunstarterne justeres. Minimumsydelsen og ydelser til efterladte afskaffes. Beslutningsprocessen for tildeling af ydelserne forenkles. De nævnte ændringer gælder fremadrettet og indfases sådan, at ingen af de nuværende modtagere af ydelserne stilles ringere.

Forslaget indeholder også en række konsekvensændringer i lovene om litteratur, musik, scenekunst og film, ligesom der som nævnt parallelt med forlaget fremsættes et lovforslag om billedkunst og kunstnerisk formgivning. Endelig indeholder forslaget ændringer i lov om musik, som ikke er omfattet af de nævnte politiske aftaler, men som fremsættes på baggrund af ønske herom fra Statens Kunstråds Musikudvalg.

Det forventes, at lovforslaget vil være med til at skabe et mere gennemskueligt og tidssvarende statsligt kunststøttesystem.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2014. Dog foreslås det, at bestemmelserne vedrørende repræsentantskabet træder i kraft allerede 1. juli 2013.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
16.01.13
1. behandling
24.01.13
2. behandling
25.04.13
3. behandling
02.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
16.01.13
Afstemning start
15.03.13
Afstemning slut
01.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?