L 163: Forslag til lov om solarier (Forslag til lov om solarier.)

L 163: Lov om solarier

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 163

Fremsat af: Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)

Fremsat dato: 26.03.2014

Vedtaget dato: 03.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 163 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Ny lov for solarier

Forslaget er en ny lov, der sætter regler op for solarier, der bruges af kosmetiske årsager. Hvis der er et lægeligt formål, er man med andre ord undtaget. Forslaget definerer i den forbindelse en række begreber; et 'solarium' er et anlæg, der sender UV stråling, et 'solcenter' er et sted, hvor man stiller solarier til rådighed, og det kan være bemandet eller ikke. I den forbindelse er 'utilsigtet bestråling', hvis man modtager mere stråling, en solariet skulle udsende. Der er i den forbindelse fire forskellige typer UV, hvoraf to kun må anvendes i et bemandet solcenter, og den sidste slet ikke må bruges.

Loven kræver, at mindst et medlem af personalet på et

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Regeringen ønsker med lovforslaget at sikre en styrket beskyttelse mod skadelige virkninger af bestråling ved kosmetisk brug af kunstigt frembragt ultraviolet stråling fra offentligt tilgængelige solarier til ikke-lægelige formål.

Med henblik på at sikre større produktsikkerhed foreslås det, at der fastsættes en maksimal grænseværdi for udstråling, og at der indføres forbud mod brug af solarier af visse UV-typer i henholdsvis ubemandede og bemandede solcentre.

For at understøtte korrekt brug og beskyttelse mod utilsigtet bestråling foreslås det, at solariet skal udstyres med en timer eller timerfunktion, der skal kunne indstilles, at solariet automatisk skal afbrydes ved fejl i solariets timer eller timerfunktion, at beskyttelsesbriller skal stilles til rådighed for solariebrugeren, og at solariet skal være placeret og afskærmet, så ingen utilsigtet kan udsættes for solariets stråling.

For at brugeren af solariet kan træffe sit valg vedr. brug af solarium på et oplyst grundlag, foreslås det, at der indføres krav om skiltning i solcentre med generelle sundhedsråd om brug og sundhedsrisici, og at Sundhedsstyrelsen til brug herfor udarbejder obligatorisk oplysningsmateriale. Desuden foreslås det, at der indføres krav om, at en betjeningsvejledning skal være ophængt på eller ved solariet.

Videre foreslås det, at der fastsættes krav om, at én eller flere ansatte i bemandede solcentre, der stiller solarier af visse UV-typer til rådighed, skal have gennemgået uddannelse og træning. For at kravene kan tage udgangspunkt i endnu ikke vedtagne internationale standarder på området, foreslås det, at der fastsættes en bemyndigelsesbestemmelse til ministeren for sundhed og forebyggelse med henblik på at udstede regler om krav til uddannelse og træning af ansatte i bemandede solcentre og ansattes rådgivning af solariebrugeren.

Med henblik på at sikre en bedre regelefterlevelse på solarieområdet forslås det, at samtlige solcentre skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen. Videre foreslås regler for mærkning af solariet bl.a. for at muliggøre en mere effektiv og målrettet kontrol. Endvidere foreslås en væsentlig forhøjelse af bødestørrelserne på området.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.14
1. behandling
01.04.14
2. behandling
27.05.14
3. behandling
03.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.14
Afstemning start
02.04.14
Afstemning slut
02.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 20. maj 2014

Emneord: solarier sundhed forebyggelse

Relaterede forslag:

29.10.2015 B 19: Oprettelse af et uafhængigt prioriteringsinstitut i det danske sundhedsvæsen via sammenlægning af KRIS, RADS, Institut for Rationel Farmakologi, Amgros og dele af Sundhedsstyrelsen

08.10.2015 B 6: Oprettelse af et prioriteringsinstitut

08.10.2015 B 5: Legalisering af medicinsk cannabis

27.03.2015 B 138: Forebyggelse af indbrud

09.10.2014 L 35: Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?