L 119: Elsikkerhedsloven (Forslag til lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel. (Elsikkerhedsloven).)

L 119: Forenkling af stærkstrømsregler

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 119

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 28.01.2015

Vedtaget dato: 16.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 119 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget fremsættes som led i aftalen om Vækstpakke 2014. Formålet med lovforslaget er at internationalisere og forenkle stærkstrømsreglerne for at øge konkurrencen på markedet for elinstallationer og sikre en regulering, der kan rumme den fremtidige teknologiske udvikling samtidig med, at det fastholdes, at elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel har et sikkerhedsniveau, der ikke udgør en fare for personer, husdyr eller ejendom.

Lovforslaget erstatter den nuværende stærkstrømslov og indeholder en modernisering af reglerne med henblik på at øge anvendelsen af internationale og europæiske standarder. Med lovforslaget lægges der op til en mulighed for valgfrihed for virksomhederne i forhold til enten at udføre arbejdet efter en gældende europæisk eller international standard eller på en anden måde, som opfylder lovens krav til sikkerhed. Derved opnås en væsentlig reduktion i danske særregler. Denne øgede fleksibilitet skaber behov for dokumentation af, hvordan arbejdet er udført. Derfor stilles der med lovforslaget krav om, at virksomheder skal indberette basis­oplysninger i et digitalt indberetningssystem. Størstedelen af denne dokumentation udarbejdes allerede i dag til brug i virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Lovforslaget indeholder desuden rammer for en moderne kontrolordning, ligesom det foreslås, at Det Tekniske Sikkerhedsråd fokuseres i et nyt Råd for El- og Gasteknisk Sikkerhed, som fremadrettet kun skal beskæftige sig med sikkerheden inden for områderne for el og gas.

Lovforslaget vurderes at bidrage til strukturelt BNP med ca. 0,1 mia. kr. i 2020 gennem forbedret produktivitet og øget konkurrence. Danske virksomheder vil ligeledes få bedre muligheder for at konkurrere på et udenlandsk marked, når de danske regler tilnærmes reglerne i vore nabolande.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.01.15
1. behandling
05.02.15
2. behandling
14.04.15
3. behandling
16.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.01.15
Afstemning start
04.02.15
Afstemning slut
16.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 26. marts 2015

Emneord: elsikkerhedsloven

UDVALGT INDLÆG IMOD

Knud Jørgen Larsen
En forsimplet lov uden definition af fare. Denne lov forsimpler forholdene omkring El sikkerhed på det groveste. Fare er ikke defineret, hvad i alverden menes der med det. Alt kan jo puttes ind under…

GÅ TIL INDLÆG

10. Feb 2015 10:03

En forsimplet lov uden definition af fare.

Denne lov forsimpler forholdene omkring El sikkerhed på det groveste.
Fare er ikke defineret, hvad i alverden menes der med det. Alt kan jo puttes ind under en så tom floskel.
Dette er ikke karakteristisk for det gennemregulerede område som El udstyr og el distribution omfatter.
Her bleiver der tale om overregulering, som vi i forvejen er plaget af.
Det bliver et tag selv bord for minister og Sikringsstyrelse.
Det foreslåede Råd er som hidtil uden paritet, det vil bliver styret af velmenende velfærdsentusiater uden forbindelse med den virkelige verden.
Styrelsen vil kunne fortsætte sin protektioniststiske holdning, unødvendige særregler, som Danmark er så glad for.
De vil fortsat føre til at for høje priser for simpelt el udstyr, til skade for forbrugerne.
Dags dato har vi stadig alt for mange afvigelser fra europæisk standard, det giver 5 gange højere priser end i EU og 10 gange så meget som i USA.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?