L 148: Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder (Forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder.)

L 148: Socialøkonomiske virksomheder

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 148

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 26.02.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 148 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Socialøkonomiske virksomheder

Dette lovforslag drejer sig om virksomheder, der har et socialt formål udover at tjene penge - de kaldes socialøkonomiske virksomheder. De hjælper med at løse nogle af samfundets problemer.

Målet med forslaget er at skabe en fælles identitet for disse virksomheder. Forslaget giver ret til, at en virksomhed kan blive en registreret socialøkonomisk virksomhed, hvis virksomheden

  • har et socialt mål
  • driver erhverv
  • er uafhængig af det offentlig
  • er inddragende og ansvarlig
  • har social vinkel på overskud

Det sidste punkt dækker over, at virksomheden bruger overskud til udvikling af egen virksomhed, udvikling af andre socialøkonomiske virksomheder, donationer

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Lovforslaget om registrerede socialøkonomiske virksomheder udmønter anbefalingen fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder om, at der oprettes en registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder.

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, der driver forretning for at opnå et socialt formål. Derved bidrager de socialøkonomiske virksomheder til at løse væsentlige samfundsmæssige problemer. Eksempelvis har socialøkonomiske virksomheder et særligt potentiale for at opkvalificere og inkludere udsatte personer på arbejdsmarkedet og dermed bidrage til, at flere kan bidrage til fællesskabet, og flere inkluderes i samfundet.

Udvalget for socialøkonomiske blev nedsat i februar 2013 som et led i den politiske aftale om finansloven for 2013 indgået mellem regeringen (S, R, SF) og Enhedslisten. Udvalget afrapporterede i september 2013. Udvalget fandt, at fraværet af regulering af socialøkonomiske virksomheder, som er meget forskelligartede, kan gøre det vanskeligt for dem at legitimere deres virksomhed og få en fælles identitet. Udvalget anbefalede, at der etableres en registreringsmodel for socialøkonomiske virksomheder fremfor en selskabsform. Fordelen ved dette er, at modellen vil kunne favne alle de eksisterende socialøkonomiske virksomheder og deres forskellige selskabsformer. Lovforslaget er grundlæggende i overensstemmelse med udvalgets udkast bortset fra, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er registreringsmyndighed som følge af, at ressortansvaret for socialøkonomiske virksomheder er flyttet hertil.

Formålet med lovforslaget er at skabe grundlag for en fælles identitet for socialøkonomiske virksomheder. Dette sikres ved, at virksomheder, der lever op til lovens betingelser, gives eneret til betegnelsen »registreret socialøkonomisk virksomhed«. Det foreslås, at betingelserne for registrering skal være, at virksomheden:

– har et socialt formål, dvs. et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte,

– er erhvervsdrivende,

– er uafhængig af det offentlige,

– er inddragende og ansvarlig i sit virke og

– har en social håndtering af sit overskud.

En social håndtering af overskud består efter forslaget i, at virksomheden bruger sit resultat efter skat til reinvestering i egen virksomhed, investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder, donationer til almennyttige organisationer eller en begrænset udbetaling af udbytte til investorer.

Det forslås, at registrerede virksomheder forpligtes til at indrapportere oplysninger, der sikrer transparens om deres virke. Det foreslås, at brud på eneretten til benyttelse af betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed, samt manglende social håndtering af overskud kan straffes ved bøde. Overtrædelse af andre bestemmelser vil medføre afregistrering, hvis ikke forholdet afhjælpes indenfor en rimelig frist. Dette sikrer, at der skabes tillid til ordningen. Det foreslås, at afgørelser truffet af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold vedrørende registreringsordningen kan indbringes for Ankestyrelsen.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
18.03.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 27. maj 2014

Emneord: socialøkonomiske virksomheder

Relaterede forslag:

04.02.2015 B 66: Statslige og kommunale virksomheder for lønmodtagere med funktionsnedsættelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?