L 197: Lov om Rådet for Ungdomsuddannelse (Forslag til lov om Rådet for Ungdomsuddannelse.)

L 197: Rådet for Ungdomsuddannelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 197

Fremsat af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 08.05.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 197 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Som led i udviklingen og fremtidssikringen af de samlede ungdomsuddannelser er der behov for et nyt stærkt og dynamisk råd, der på evidensbaseret grundlag kan skabe bedre grundlag for overordnet og tværgående rådgivning af undervisningsministeren med det formål at styrke kvaliteten af ungdomsuddannelserne.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af aftalen om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.

Sammen med Rådet for Børns Læring og Erhvervsuddannelsesrådet – REU – vil det nye råd skabe grundlag for en styrket og målrettet rådgivning på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet, som kan være med til at understøtte de store reformer, som nu iværksættes.

Rådet skal rådgive om tværgående udfordringer på ungdomsuddannelsesområdet med det formål at styrke kvaliteten. Inden for dette område kan rådgivningen blandt andet vedrøre tværgående og fælles udfordringer om faglige forhold, sammenhænge i ungdomsuddannelsernes studie- og erhvervsrettede formål, evaluering og kvalitetsudvikling, elevernes trivsel, om alle unge bliver udfordret af uddannelserne, så de bliver så dygtige, de kan, hvordan ungdomsuddannelserne samlet set bedst mindsker betydningen af social baggrund, institutionelle forholds betydning og overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse og mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse.

Rådet kan iværksætte og inddrage forskning og forskningsresultater i sin rådgivning.

Det nye råd nedsættes med et formandskab på fem til syv relevante danske og udenlandske eksperter med særlig indsigt i forhold vedrørende ungdomsuddannelserne og med viden om evidens og effektmålinger på ungdomsuddannelsesområdet. Herudover udpeges 17 medlemmer efter indstilling af organisationer med særlig interesse for ungdomsuddannelserne.

Samtidig nedlægges Rådet for de Gymnasiale Uddannelser. Rådgivning på det gymnasiale område tilrettelægges fremover i dialoggrupper o.lign. i relation til specifikke projekter og initiativer.

Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) opretholdes uændret for at sikre en fortsat tæt og aktuel rådgivning fra arbejdsmarkedets parter til ministeren om emner vedrørende erhvervsuddannelserne.

Lovforslaget bliver fremsat efter den 1. april som følge af, at aftale om “Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, som ligger til grund for forslaget, først blev indgået den 24. februar 2014. Af hensyn til det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt ønskes forslaget behandlet i indeværende samling.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.05.14
1. behandling
15.05.14
2. behandling
04.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.05.14
Afstemning start
15.05.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 27. maj 2014

Emneord: bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser ungdomsuddannelser

Relaterede forslag:

11.03.2015 L 160: Udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

30.01.2015 L 130: Kommunale internationale grundskoler

26.11.2014 B 37: Ny forberedelsesskole for unge (reform af hf)

08.05.2014 L 196: Lov om kombineret ungdomsuddannelse

08.05.2014 L 195: Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?